Kuriózny prípad rieši jazyková polícia na juhu Slovenska

120539922_3647472405265641_6822491169564353589_o

V obci Štvrtok na Ostrove museli riešiť kuriózny prípad týkajúci sa „porušenia zákona o štátnom jazyku“.

Peter Őry, starosta obce Štvrtok na Ostrove (Csallóközcsütörtok; okres Dunajská Streda) informoval na sociálnej sieti o tom, že Ministerstvu kultúry bol doručený podnet od občana týkajúci sa údajného zverejnenia informácii v jazyku národnostnej menšiny bez ich uvedenia v štátnom (slovenskom) jazyku.

Konkrétne išlo
o informačnú tabuľu na detskom ihrisku za kultúrnym domom v obci Štvrtok
na Ostrove. Podľa zaslaného podnetu občana, obsahuje táto tabuľa informácie len
v maďarskom jazyku a chýba na nej slovenský text.

Vedeniu obce bol preto zaslaný list od Ministerstva kultúry s upozornením, že podľa zákona o štátnom jazyku Slovenskej republiky sa „všetky nápisy, reklamy a oznamy určené na informovanie verejnosti, najmä v predajniach, na športoviskách, v reštauračných zariadeniach, na uliciach, pri cestách a nad nimi, na letiskách, autobusových staniciach a železničných staniciach, vo vozidlách verejnej dopravy uvádzajú v štátnom jazyku.

Ak obsahujú text v
iných jazykoch, inojazyčné texty nasledujú až po texte v štátnom jazyku a musia
byť obsahovo totožné s textom v štátnom jazyku. Inojazyčný text sa uvádza
rovnakým alebo menším písmom ako text v štátnom jazyku. V nápisoch a oznamoch
určených na informovanie verejnosti v jazyku národnostnej menšiny a v štátnom
jazyku v obciach, kde sa v úradnom styku používa jazyk tejto národnostnej
menšiny podľa osobitného predpisu a v reklame sa poradie textov neurčuje“.

Ministerstvo kultúry
preto požiadalo starostu o zaslanie písomného stanoviska a príslušnej
fotodokumentácie k uvedenej situácii týkajúcej sa použitia jazyka
národnostnej menšiny v informáciách pre verejnosť bez ich zverejnenia
v štátnom jazyku na informačnej tabuli na detskom ihrisku.

Starosta Peter Őry následne
na sociálnej sieti informoval o tom, že odpoveď na menovaný podnet bola
mimoriadne stručná: „Nabudúce nech si nadšený sťažovateľ radšej pozrie aj druhú
stranu informačnej tabule. Takýmto spôsobom si totiž navzájom ušetríme jednak
čas, jednak peniaze daňových poplatníkov“. Následne zverejnil fotografie
informačnej tabule z detského ihriska, kde na jednej strane figuruje slovenský
a na druhej strane maďarský text.