Pi, 24. mája 2024.

Sú Maďari pomaďarčení Slováci?

Niektorí Maďari sú pomaďarčení Slováci, ako aj niektorí Slováci sú poslovenčení Maďari, určite nie však všetci. Tento predsudok mimochodom protirečí iným predsudkom, podľa ktorých sa chcú Maďari od Slovenka odtrhnúť alebo že sú nelojálni. Keby boli Maďari len pomaďarčenými Slovákmi, národnostná otázka ako taká by na Slovensku nemohla vôbec existovať, veď dotyční ľudia by určite privítali možnosť návratu k svojim koreňom. Nie je to tak, a dostali sme sa k jadru problému: nie je dôležité, kto odkiaľ pochádza, podstatné je, čím sa cíti byť. Národy žijúce v Karpatskej kotline sa miešajú už dlhé stáročia. V skutočnosti už nikto o sebe nemôže tvrdiť, že je „čistý” Maďar, Slovák alebo Nemec. V každej dobe existovali módne trendy patriť k určitej „cool” národnosti, k inej ako vlastnej. Vždy existovala prirodzená aj nútená asimilácia. Je to neoddeliteľnou súčasťou našich spoločných dejín. Patriť k nejakému národu znamená stotožniť sa s jeho kultúrou, jazykom a historickým dedičstvom. Dobrým príkladom je život Pavla Országha-Hviezdoslava, ktorý aj keď mal sčasti maďarských predkov, považoval sa za Slováka. Matka Sándora Petőfiho bola Slovenkou, jeho otec mal srbský pôvod a on je najväčším maďarským romantickým básnikom. Príkladov máme veľa od Ferenca Liszta po ostrihomského arcibiskupa Szelepcsényiho.