St, 29. mája 2024.

Duray je Slota v maďarskej verzii?

Miklós Duray je asi najkontroverznejším politikom maďarskej národnosti na Slovensku, a v niektorých veciach ho môžeme porovnávať so Slotom. Napríklad obidvaja šoférovali opití a následne sa vyhovárali na svoju imunitu, mali kontroverzné vyhlásenia ohľadom národností, a rovnako sú obaja známi svojimi častými absenciami v parlamente. Tu ale podobnosti končia. Slota je typom politika s otáznou minulosťou, ktorý nešetrí vulgárnymi nadávkami nielen na adresu príslušníkov menšiny, ale aj žien či svojich politických oponentov. V porovnaní so Slotom je Duray priam intelektuálny velikán. Počas komunizmu bol dvakrát väznený, je signatárom Charty 77, v Československu založil druhú politickú stranu po VPN. Je presvedčený autonomista, očividný sympatizant strany Fidesz, kontroverzný politik a mocenský manipulátor v SMK. Nie je všeobecne obľúbeným a populárnym politikom ani medzi Maďarmi na Slovensku, ale jeho činnosť a princípy ho zaraďujú medzi významné osobnosti demokratickej konsolidácie – rovnako ako napríklad Jána Čarnogurského.

    Related Posts

    Tivadar Ortvay
    Prešpurák Ortvay
    Odišiel posledný náš skvelý sociofotograf
    Svetoobčan-futbalista: László (Ladislav, Ladislao) Kubala