Ut, 18. júna 2024.

Je SMK vazalom Fideszu a Maďarska?

Strana maďarskej koalície je častokrát kritizovaná i obviňovaná z kooperácie s maďarskou vládou, respektíve s vládnou stranou Fidesz. Pravdou je, že tieto strany majú nadštandardné vzťahy. V čom spočíva spolupráca SMK a maďarských straníckych či vládnych orgánov? Maďarská vláda i verejná mienka považuje za dôležité, aby sa krajina starala o komunity v zahraničí a pomáhala im zachovať si svoju národnú identitu (mimochodom slovenská vláda pristupuje k svojim krajanom rovnako). Strategickým politickým partnerom Budapešti na Slovensku je práve tradičná strana menšiny, SMK. Strana prispieva k formovaniu krajanskej politiky v Maďarsku, s vládou konzultuje strategické rozhodnutia. Samozrejme pri tejto forme spolupráce vznikajú pochybnosti o tom, kto je komu nad- a podriadený. Podľa oficiálneho stanoviska SMK sú vzťahy harmonické, strany sa navzájom rešpektujú a počúvajú názory toho druhého. V praxi sa však už viackrát preukázalo, že maďarské vnútropolitické záujmy zatieňujú požiadavky zahraničných krajanov.

    Related Posts

    Vo vytváraní dejín a v politike je možné všetko
    Znamená Maďarsko bezpečnostnú hrozbu pre Slovensko?
    Aký je postoj Maďarska k Európe?