So, 20. júla 2024.

Majú Maďari na Slovensku nadpriemerné práva?

Musíme rozlišovať medzi právami a faktickou situáciou. Maďari na Slovensku sú jednou z najväčších menšín v Európe so súvislým osídlením s regionálnou väčšinou. To vytvára priaznivé podmienky na používanie ich jazyka, prevádzkovanie maďarských škôl a kultúrnych inštitúcií, ako aj prístup k politickému procesu (vlastné strany a zástupcovia na miestnej, regionálnej a štátnej úrovni). Nič z toho však nie je „právo“, zákonom garantované menšinové privilégium. Na úrovni legislatívy je na tom Slovensko, naopak, veľmi zle: jazykový zákon patrí medzi najreštriktívnejší v Európe, menšinová kultúra a školstvo je pod kontrolou štátu, neexistuje zákon o postavení menšín a o ich rozhodovaní vo vlastných záležitostiach. Za našu zákonnú úpravu v tejto oblasti nás často kritizuje Rada Európy. Výsledok je akýsi čudný mix dobrého aj zlého: Maďari majú napríklad dobré možnosti vzdelávať sa vo svojom jazyku a používať ho v ústnej komunikácii, ale čo sa týka verejných nápisov a písomnej komunikácie, sú na tom horšie ako oveľa menšie komunity v iných krajinách.

    Related Posts

    Pellegrinimu vadia maďarské nápisy
    Čo by prinieslo obnovenie Rakúsko-Uhorska?
    Živá reťaz pre naše školstvo aj v Komárne