St, 29. mája 2024.

Po dosiahnutí samosprávy vyriešime problémy menšín?

To závisí od toho, v čom vidíme „problém“. Týmto spôsobom sa dajú vyriešiť akútne národnostné problémy, najmä tie, ktoré v skutočnosti umelo vyvolávajú politici. Do budúcnosti by tak zostali menej ostré otázky, ktoré by už nemali šancu vytvárať napätie a ovplyvňovať politický život v takej miere, ako jazykový zákon alebo otázky národnostného školstva. Keby si tieto oblasti spravovali menšiny samy, aj rozhodnutia by boli ich zodpovednosťou. To však neznamená, že by sa „menšinová otázka“ ako taká „vyriešila“. To sa takisto nedá, tak ako napríklad navždy vyriešiť otázku hospodárstva, ochrany životného prostredia alebo zdravotníctva. Dajú sa vyriešiť súčasné problémy a nastaviť systém, ktorý bude v budúcnosti generovať čoraz menej problémov a bude ich efektívne riešiť.