Pi, 12. apríla 2024.

Prečo by chceli Maďari na Slovensku získať maďarské občianstvo?

V prvom rade treba povedať, že získanie občianstva druhého štátu je súkromnou a osobnou záležitosťou občanov. Nikoho nemožno silou-mocou nútiť k podobnému činu. V prípade Maďarov na Slovensku ani netušíme, koľko ľudí by si reálne maďarské občianstvo nárokovalo – keby to nespôsobilo stratu toho slovenského. Čo sa týka ich motivácie, tá môže byť rôzna; niektorí majú emotívne, iní zase racionálne dôvody. Určitá vrstva má silnú citovú väzbu na Maďarsko, lebo ich materinským jazykom je maďarčina, považujú za dôležité, aby si takto uctili historické korene svojich predkov, alebo chcú symbolicky vyjadriť pocit spolupatričnosti. Dôvody môžu byť aj racionálne: desaťtisíce slovenských občanov pracujú alebo študujú v Maďarsku, získanie občianstva im uľahčuje každodenný život, znižuje administratívnu záťaž. A mnohí Maďari na Slovensku vôbec nemajú záujem o maďarské občianstvo, lebo to považujú za zbytočné, alebo majú silnejšiu citovú väzbu k Slovensku.

    Related Posts

    O dvojakom metri pri zákone o štátnom občianstve
    Dvojaké občianstvo a Maďari na Slovensku
    Možnosti a hranice (3. časť)