Ut, 18. júna 2024.

Prečo je pre Maďarov dôležitá dvojjazyčnosť a dvojjazyčné nápisy?

Keď sa jazyk nepoužíva, zanikne, pretože pre nedostatočnú motiváciu sa ho časom naučí čoraz menej ľudí. Keďže Maďari na Slovensku majú eminentný záujem na zachovaní svojej komunity, potrebujú prostredie, kde sa ich jazyk dá rozvíjať a používať vo všetkých oblastiach života, vrátane úradnej komunikácie, reklám, verejných nápisov, atď. Okrem toho je neexistencia maďarských nápisov v oblastiach, kde Maďari žijú, a majú dokonca väčšinu, znakom neúcty voči nim. Vzhľadom na ich počet totiž neexistuje žiaden rozumný dôvod, prečo by verejné nápisy nemohli byť popri slovenčine aj  po maďarsky, samozrejme okrem snahy vizuálne „vytlačiť“ Maďarov z verejného prostredia. A do tretice, existuje aj praktický dôvod. Hoci väčšina Maďarov na Slovensku hovorí po slovensky dobre, maďarčina je ich materinským jazykom, v ktorom je komunikácia pre nich prirodzenejšia a ľahšia, preto ju uprednostňujú pred inými jazykmi.


    Related Posts

    Pellegrinimu vadia maďarské nápisy
    Čo by prinieslo obnovenie Rakúsko-Uhorska?
    Jazykové práva na Slovensku a v zahraničí – Úradný styk