St, 29. mája 2024.

Prečo na Slovensku ešte stále fungujú etnické strany?

Existencia etnických strán nie je v Európe mimoriadnym javom. Svoju etnickú stranu majú napríklad Švédi vo Fínsku, Rakúšania v Taliansku, ale napríklad aj Turci v Bulharsku, nehovoriac o Baskoch či Kataláncoch. Na základe medzinárodných skúseností by bolo nezvyčajné, keby sa Maďari na Slovensku spoliehali na strany bez menšinovej agendy. V skutočnosti totiž žiadna „veľká“ strana nepresadzuje vo svojich programoch špecifické požiadavky menšín, strany na Slovensku menšiny obvykle ani nespomínajú vo svojich volebných programoch . V horšom prípade sú síce spomínané, ale vyslovene v negatívnom svetle, ako skupiny s nadštandardnými právami či zbytočnými privilégiami. Treba si uvedomiť, že školstvo, kultúrna či sociálna politika, v niektorých prípadoch dokonca aj hospodárske témy majú menšinovú dimenziu, pokiaľ na území daného štátu existuje početná skupina, ktorá hovorí iným než štátnym jazykom. V tomto prípade dopyt vytvára ponuku.

    Related Posts

    Čo je národnosť a čo pôvod?
    Vo vytváraní dejín a v politike je možné všetko
    Majú aj ostatné menšiny vlastné školy?