St, 19. júna 2024.

Prečo nemá maďarčina samostatné slovo na Uhorsko a Maďarsko?

Maďarčina používa to isté slovo „Magyarország“ na označenie „Uhorska“ aj „Maďarska“. To ale nie je nič výnimočné, podobne postupujú takmer všetky jazyky sveta: angličtina (Hungary), nemčina (Ungarn), francúzština (Hongrie), španielčina (Hungría), ruština (венгрия), ale ani rumunčina (Ungaria), ukrajinčina (угорщина), poľština (Węgry) samostatné slovo na označenie „Maďarska“ pred rokom 1920 ani po ňom nemá. Samostatné slovo okrem slovenčiny a češtiny má len chorvátčina a srbčina (Ugorska – Mađarska), a v hovorovej reči sa používajú len v slovenčine a češtine. To však neznamená, že by Maďari (a Angličania, Francúzi…) pokladali tieto štátne útvary za totožné. Uhorsko aj v ich historiografii existuje ako mnohonárodnostný štátny útvar, so súčasným Maďarskom ako jeho nástupníckym štátom. Keď ich chcú Maďari v reči odlíšiť, na Uhorsko použijú termín „historické Maďarsko“ (történelmi Magyarország).

 


    Related Posts

    Malá vojna 1939 (2. časť)
    Pred 400 rokmi zomrela „Čachtická pani“ Erzsébet Báthory
    Korunovácia Márie Terézie v Prešporku
    25. jún 1741 – Korunovácia Márie Terézie v Prešporku