Ut, 05. marca 2024.

Prečo sa nechcú Maďari na Slovensku zmieriť s jazykovým zákonom?

Jazykový zákon má v sebe silný politický náboj. Bol vytvorený v časoch mečiarizmu na ponižovanie Maďarov, aby zakotvil v zákone, že ich jazyk je v tejto krajine druhoradým. Súčasné parlamentné diskusie o tejto otázke sú dôkazom toho, že zákon túto funkciu stále plní. Hoci bol viackrát novelizovaný, jeho podstata sa nezmenila. Ak aj necháme bokom politiku, samotný zákon je veľmi reštriktívny. Zbytočne určuje jazyk, akým spôsobom majú ľudia komunikovať s úradníkmi a aj medzi sebou. Slovenčine žiadnym spôsobom nepomáha, keďže rieši otázky, ktoré skutočným problémom nikdy neboli (napríklad právo dohovoriť sa s ktorýmkoľvek úradom po slovensky), ale zároveň výrazným spôsobom obmedzuje komunikáciu medzi Maďarmi po maďarsky. Jeho uplatňovanie sa tiež prejavovalo šikanovaním Maďarov, s cieľom vytvoriť u nich obavy pred používaním maďarčiny. Je neobvyklé v Európe, aby zákon chránil väčšinový jazyk na úkor menšinového.

    Related Posts

    Pellegrinimu vadia maďarské nápisy
    Čo by prinieslo obnovenie Rakúsko-Uhorska?
    Jazykové práva na Slovensku a v zahraničí – Úradný styk