St, 29. mája 2024.

Prečo sú Maďari stále nespokojní? Čo by chceli dosiahnuť?

Pre Slovákov sú možno maďarské požiadavky nepochopiteľné, ale treba povedať, že menšiny na Slovensku majú svoje racionálne dôvody na to, aby žiadali rovnoprávne postavenie v štáte. Stačí si odpovedať na otázku, či by boli Slováci spokojní, keby sa zrazu zo dňa na deň s Maďarmi vymenili. Jazykový zákon, reštrikcie v oblasti kultúry a školstva, územno-správne členenie krajiny, ekonomické zanedbávanie južného Slovenska, periodicky sa vracajúce ponižovanie a osočovanie zo strany vrcholných predstaviteľov štátu sú garanciou toho, že Maďari na Slovensku so svojím postavením ešte dlho nebudú spokojní. K tomu by bolo potrebné, aby štát zrušil obmedzenia v oblasti menšinovej politiky, prestal považovať Maďarov za najväčších nepriateľov štátu a miesto kladenia prekážok v pomoci Maďarom začal rozvojom svojej komunity. Za úspech tejto politiky by Maďari považovali, keby sa podarilo zastaviť diskrimináciu južného Slovenska zo strany štátu, čo sa týka verejných investícií (výstavba diaľnic, podpora investorov) a ekonomická úroveň regiónu by dosiahla priemer Slovenska, zároveň keby sa podarilo vytvoriť takú školskú, kultúrnu a jazykovú politiku, ktorá by zastavila asimiláciu Maďarov.

    Related Posts

    Pellegrinimu vadia maďarské nápisy
    Čo by prinieslo obnovenie Rakúsko-Uhorska?
    Jazykové práva na Slovensku a v zahraničí – Úradný styk