St, 22. mája 2024.

Spĺňa maďarský zákon o dvojitom občianstve európske štandardy?

Zákon umožňuje získanie maďarského občianstva bez väčších komplikácií v prípade, ak má žiadateľ predkov maďarského pôvodu a ovláda maďarský jazyk. Podľa maďarského zákona dvojité občianstvo môžu získať aj žiadatelia bez trvalého pobytu na území krajiny, iba na základe uvedených kritérií – citovej väzby a jazykovej znalosti. Takéto umiernené podmienky na získanie občianstva nie sú v regióne obvyklé, ale zároveň ani nie sú v rozpore s európskymi nariadeniami. Napríklad Taliansko stanovilo veľmi podobné kritériá na získanie talianskeho občianstva. Treba spomenúť, že európske právo zakazuje udeľovanie občianstva na základe etnických kritérií, maďarský zákon však priamo neurčuje národnosť ako podmienku na získanie občianstva – na rozdiel od slovenského zákona platného medzi rokmi 1997 a 2005, podľa ktorého slovenské občianstvo mohli získať aj žiadatelia slovenskej národnosti s preukazom zahraničného Slováka.

    Related Posts

    O dvojakom metri pri zákone o štátnom občianstve
    Dvojaké občianstvo a Maďari na Slovensku
    Možnosti a hranice (3. časť)