Ut, 18. júna 2024.

V čom je slovenský zákon o dvojitom občianstve problematický?

Zakázanie či obmedzenie dvojitého občianstva samo osebe neprotirečí európskym normám. Maďarom žijúcim na Slovensku toto nariadenie vadí najmä preto, lebo bolo namierené vyslovene proti nim, akoby znamenali priamu hrozbu pre Slovensko. Novelizáciu zákona slovenskí poslanci prijali narýchlo, tesne pred parlamentnými voľbami na Slovensku, ako odpoveď na maďarský zákon, ktorý však vstúpil do platnosti až o pol roka neskôr. Pred uľahčením podmienok na získanie maďarského občianstva nikto na Slovensku nediskutoval o tom, či znamenajú takíto občania hrozbu pre slovenský štát.

Samotný zákon je problematický aj z právneho hľadiska, a to z viacerých dôvodov. Stále existujú pochybnosti o ústavnosti zákona, totiž nikto nemôže prísť o štátne občianstvo proti svojej vôli. Slovensko s obmedzením potrestá svedomitých občanov, ktorí nahlásia svoje druhé občianstvo, úrady však nemajú žiadne prostriedky na to, aby zistili, kto je v skutočnosti dvojitým občanom. To môžu spraviť jedine cez tajnú službu, alebo šikanovaním občanov a zásahom do ich súkromnej sféry. Zákon zároveň trestá občanov, ktorí prijmú občianstvo druhého štátu, ale žijú na území Slovenskej republiky, teda majú očividné väzby so Slovenskom.

    Related Posts

    O dvojakom metri pri zákone o štátnom občianstve
    Dvojaké občianstvo a Maďari na Slovensku
    Možnosti a hranice (3. časť)