St, 29. mája 2024.

V čom spočíva rozdiel medzi politickými stranami Most a SMK?

Ako sme už spomínali, SMK aj Most chránia záujmy príslušníkov maďarskej menšiny. Oficiálna ideológia strany Most je postavená na koncepte spolupráce medzi rôznymi menšinami a Slovákmi v duchu vzájomného porozumenia. Strana chce na základe tohto princípu osloviť aj voličov slovenskej národnosti, medzi politikmi sa nájdu Slováci, Maďari, ale aj príslušníci iných národností. Strana SMK rovnako neodmieta spoluprácu, avšak buduje imidž regionálnej a etnickej strany, ktorá chráni predovšetkým etnické záujmy Maďarov a hospodárske záujmy južného Slovenska. Pokiaľ však necháme bokom ideológiu a princípy, zistíme, že vedúce osobnosti Mostu boli pred osamostatnením strany aktívni aj v SMK. Nájdu sa medzi nimi pravičiari aj ľavičiari, silní regionálni politici i ideológovia. Jedinečnou črtou maďarských strán na Slovensku je fakt, že sú ideologicky kompatibilné s oboma stranami politického spektra, pravicou aj ľavicou.

    Related Posts

    Vo vytváraní dejín a v politike je možné všetko
    Je pravda, že by spolu Slováci a Maďari žili v pokoji, nebyť politikov?
    Je SMK vazalom Fideszu a Maďarska?