St, 29. mája 2024.

Je v Maďarsku ohrozená demokracia?

V Maďarsku je demokracia a fungujú demokratické inštitúcie, rovnako ako slobodná tlač alebo nezávislé súdnictvo. Za posledné roky však kontrolu štátu (a teda vlastne kontrolu aktuálnej vládnej strany) cítiť čoraz silnejšie vo viacerých oblastiach. Dôvodom zmien je prijatie novej maďarskej ústavy v roku 2010, základný zákon totiž upravuje aj kompetencie nezávislých kontrolných orgánov. Zákonom sa zmenil volebný systém alebo postavenie dôležitých finančných inštitúcií. Zákony a nariadenia prijaté Fideszom od volieb v roku 2010 naznačujú trend vyššej miery účasti štátu v sociálnej sfére, v kontrole médií a justície alebo vo vzdelaní. Dôsledkom zmien kvalita demokracie v Maďarsku podľa nezávislých inštitúcií (ako napríklad Freedom House) je značne horšia, než bola pred dvoma rokmi. Vládna strana Fidesz zmeny interpretuje tak, že sú potrebné na to, sa aby krajina vysporiadala s dedičstvom komunistickej ústavy a vytvorila nové základy na fungovanie Maďarska.