Pi, 12. apríla 2024.

Sú slovensko-maďarské vzťahy štandardné?

Napriek tomu, že verejnosť v maďarsko-slovenskej súvislosti počuje najmä o konfliktoch, vzťahy medzi oboma krajinami sú celkom „štandardné“. Veď hovoríme o susediacich štátoch s podobnými ekonomickými záujmami a silnými väzbami na seba cez pohraničné regióny. Obidve krajiny sú členmi významného regionálneho zoskupenia Vyšehradskej štvorky, spolupracujú v NATO a v rámci Európskej únie. Konflikty sú dané tým, že na Slovensku žije pol milióna obyvateľov maďarskej národnosti (a v Maďarsku 20 000 ľudí slovenskej národnosti). Štátne nariadenia, ktoré sa priamo alebo bezprostredne týkajú menšín, vyvolávajú vlnu kritiky z opačnej strany, ako jazykový zákon, zákaz vstupu maďarského prezidenta Lászlóa Sólyoma na Slovensko, odlišné vnímanie historických udalostí, ale aj kauza Slovenského domu v maďarskej obci Mlynky. Podobné konflikty sa riešia v odborných a parlamentných výboroch, prostredníctvom ministerstiev zahraničných vecí, v horšom prípade na úrovni najvyšších štátnych predstaviteľov alebo pred európskymi orgánmi (ako kauza vodného diela v Gabčíkove). Nič nenasvedčuje tomu, že by krajiny chceli vyriešiť svoje problémy „neštandardnými“ spôsobmi.

    Related Posts

    Slováci v Maďarsku
    Kde žijú Slováci v Maďarsku?
    Žijú Maďari ozaj iba na vidieku?
    Aký je rozdiel medzi štátnou príslušnosťou a národnosťou?