St, 29. mája 2024.

Znamená Maďarsko bezpečnostnú hrozbu pre Slovensko?

Maďarsko ako štát určite nie. Nie sú dôvody na to, aby krajina ohrozila Slovensko, a scenár prípadného vojenského zásahu ani nie je reálny. Maďarská armáda je v rovnako katastrofálnom stave ako slovenská, obidve krajiny sú súčasťou Severoatlantickej aliancie (NATO). Platné medzinárodné zmluvy, verejná mienka, postoje politikov a mizerná ekonomická situácia obidvoch krajín znamenajú garanciu toho, že nebudú ani ochota, ani prostriedky na vyvolávanie vážneho konfliktu medzi oboma krajinami. Niektorí politici za bezpečnostnú hrozbu označujú činnosť bližšie nemenovaných extrémistických skupín na území Slovenska. Aj keby podobné skupiny existovali, znamenali by rovnakú hrozbu pre samotné Maďarsko, a preto by miestne orgány mali mať evidentný záujem na ich odhalení a zneškodnení.

    Related Posts

    Vyučujú sa na maďarských školách iredentistické názory?
    Aký je postoj Maďarska k Európe?
    Sú slovensko-maďarské vzťahy štandardné?