Ut, 18. júna 2024.

Naučia sa maďarské deti po slovensky v maďarských školách?

Slovenčina sa vyučuje na všetkých maďarských školách a na stredných školách je povinným maturitným predmetom. Maďarské deti sa ju preto naučia, samozrejme, ale tak, ako je to s ostatnými predmetmi, nie všetci na rovnakej úrovni. Korešponduje to s ich ambíciami a schopnosťami. Tí, ktorí chcú študovať na vysokej škole, a preto sa učia dobre, sa naučia aj po slovensky dobre. Na slovenských vysokých školách študuje veľa študentov z maďarských škôl, a  hoci viacerí z nich majú hlavne na začiatku problémy so slovenskou gramatikou a s prízvukom, rýchlo tieto nedostatky odstránia. Veľa vysokoškolsky vzdelaných Maďarov hovorí po slovensky tak dobre, že si v slovenskom prostredí nikto nevšimne, že to nie je ich materinský jazyk. Ľahšie si ľudia všimnú niekoho, kto hovorí s prízvukom a s chybami, a tak vzniká mýtus, podľa ktorého Maďari po slovensky nevedia.  Iste, niektorí Maďari sa po slovensky naučia slabo. To sa však týka veľmi malého počtu ľudí – podľa výskumov 94 percent Maďarov hovorí po slovensky dobre alebo veľmi dobre. Je však nereálne od nich očakávať, že budú po slovensky hovoriť perfektne  – a práve to je latka, ktorú im Slováci nastavujú, hoci bezchybne nehovoria ani mnohí z nich. Reálne je vyžadovať takú úroveň slovenčiny, ktorá súvisí s prácou a so vzdelaním konkrétnej osoby – inú od roľníka alebo kaderníčky a inú od právnika alebo profesora literatúry. Podľa tohto štandardu hovoria Maďari po slovensky veľmi dobre, nestáva sa, že by neznalosť slovenčiny bola dôvodom obmedzenia výkonu povolania.

    Related Posts

    Pellegrinimu vadia maďarské nápisy
    Čo by prinieslo obnovenie Rakúsko-Uhorska?
    Zdvojjazyčnili železničnú stanicu v Dunajskej Strede