St, 29. mája 2024.

Nie je dvojjazyčnosť pre Slovákov nevýhodná?

Dvojjazyčnosť znamená používanie dvoch jazykov, teda v prípade južného Slovenska slovenčiny a maďarčiny. V prípade nápisov sa jazyky používajú súčasne, nápis obsahuje preklad v dvoch (alebo aj vo viacerých) jazykoch. Každý sa môže rozhodnúť, v ktorom jazyku si prečíta nápis alebo vyplní tlačivo. V prípade ústnej komunikácie dvojjazyčnosť znamená, že má každý právo rozhodnúť sa pre jeden alebo druhý jazyk.  Slovenčinu dôsledné presadzovanie dvojjazyčnosti vôbec neohrozuje. Slováci, ktorí neovládajú maďarčinu alebo týmto jazykom nechcú hovoriť, môžu ďalej čítať slovenské nápisy a komunikovať po slovensky, nikto z občanov nie je nútený používať maďarčinu.

    Related Posts

    Pellegrinimu vadia maďarské nápisy
    Čo by prinieslo obnovenie Rakúsko-Uhorska?
    Zdvojjazyčnili železničnú stanicu v Dunajskej Strede