St, 22. mája 2024.

Podieľali sa Maďari na rozbíjaní prvého československého štátu?

Je pravdou, že príslušníci maďarskej komunity po Trianone nesúhlasili so svojím začlenením do Československa a považovali to za nespravodlivosť. V tomto zmysle sa však ich postoj zásadne nelíši od postoja značnej časti Slovákov a Čechov v roku 1992: ani oni nechceli rozpad vtedajšieho spoločného štátu. To však neznamená, že by po vzniku dvoch samostatných republík títo obyvatelia mali byť diskriminovaní, druhoradí, alebo že by neboli rovnocenní v „štátotvornosti“ so všetkými ostatnými. Mnohí Maďari na Slovensku v roku 1938 vítali svoj „návrat“ do materskej zeme, takisto ako Česi a Slováci v roku 1918 sa radovali z rozpadu monarchie a zo vzniku československého štát, a takisto mnohí Slováci v roku 1939 vítali vznik takzvaného slovenského štátu.

    Related Posts

    História Maďarov na Slovensku (1. časť)
    Maďari a vznik Československa (2. časť)
    Maďari a vznik Československa (1. časť)