Ut, 28. mája 2024.

Prečo chcú Maďari hovoriť po maďarsky aj na úradoch?

Úradný styk je jednou z oblastí používania jazyka vo verejnom styku. Práve používanie jazyka vo verejnom styku odlišuje rovnoprávne jazyky od tých, ktoré štát len trpí. Keď má byť maďarčina na Slovensku rovnoprávna so slovenčinou, je nutné, aby sa ňou dalo dohovoriť aj na úradoch. A drvivá väčšina Maďarov chce, aby sa na Slovensku cítili doma, aby mali pocit, že nielen oni patria štátu, ale aj štát patrí im, takisto ako patrí občanom slovenskej národnosti.  Maďari nechcú hovoriť po maďarsky na úradoch všade na Slovensku, ale len na južnom Slovensku, teda v oblastiach, kde tradične a vo veľkom počte žijú. V týchto oblastiach je dostatok maďarských úradníkov, preto zabezpečiť používanie maďarčiny nie je vôbec náročné, malo by to byť automatické aj bez právnej povinnosti a veľakrát to tak aj funguje. Preto práve opačný stav, výhradné používanie slovenčiny na úradoch, by viedol k absurdnostiam: maďarský občan by s maďarským úradníkom hovoril po slovensky namiesto jazyka, ktorým obidvaja hovoria plynulejšie a lepšie. To určite nemôže byť cieľom efektívnej štátnej správy.

    Related Posts

    Pellegrinimu vadia maďarské nápisy
    Čo by prinieslo obnovenie Rakúsko-Uhorska?
    Jazykové práva na Slovensku a v zahraničí – Úradný styk