So, 20. júla 2024.

Prečo chcú Maďari vlastnú univerzitu?

K plnohodnotnému vzdelávaciemu systému patrí aj univerzita. Je to miesto, kde sa vychovávajú nové generácie inteligencie, kde sa rozvíja jazyk a kultúra komunity, kde sa vykonáva vedecká činnosť v jej jazyku. Hoci sa Maďari na Slovensku po slovensky naučia, stále je pre nich maďarčina materinským jazykom, v ktorom najlepšie a najradšej študujú. Samozrejme, môžu študovať aj na univerzitách v Maďarsku, ale podľa skúseností väčšina maďarských študentov sa po štúdiu v Maďarsku zamestná tam, na Slovensko sa mnohí z nich už nevrátia. Preto je potrebné, aby sa Maďari mohli vzdelávať po maďarsky aj na Slovensku vo všetkých odboroch, vrátane technických, práva a medicíny. Nemusí to byť len formou vlastnej univerzity. Po maďarsky by bolo možné študovať aj na slovenských univerzitách, závisí to však od jazykových znalostí profesorov. Podobná prax existuje napríklad v Rumunsku, kde sú okrem maďarských univerzít aj spoločné rumunsko-maďarské, alebo v Srbsku, kde na univerzite v Novom Sade sú semináre aj v menšinových jazykoch, keď ich má kto učiť. Cieľom každej komunity, každého národa je preto založiť si vlastné univerzity. Väčšina menšín v Európe nie je dostatočne početná na to, aby mohla mať vlastnú univerzitu, Maďari na Slovensku sú však výnimka.

    Related Posts

    Jazykové práva na Slovensku a v zahraničí – Úradný styk
    Môžu sa po maďarsky vypísať aj neúradné nápisy a oznamy na Slovensku?
    V akej forme treba písať zemepisné názvy v učebniciach škôl s vyučovacím jazykom maďarským?