Ut, 18. júna 2024.

V čase vzniku Československa žili na území Slovenska iba Slováci?

Nie, oblasť novovzniknutej krajiny bola extrémne rôznorodá vrátane Slovenska, navyše, jednotlivé etniká boli značne pomiešané. To preto, lebo keď sa v rokoch 1918 – 1920 kreslili hranice nového československého štátu, zohľadnili sa okrem etnických princípov aj argumenty historické (približné hranice stredovekého českého štátu), ale aj strategické a geografické (rieky Dunaj a Ipeľ ako prírodné hranice, poloha strategickej železnice od Zvolena až do severného Rumunska). Takto sa v novom štáte ocitli vyše tri milióny Nemcov, asi trištvrte milióna Maďarov, vyše stotisíc Poliakov, takmer stotisíc Rusínov a okolo sedemdesiattisíc Židov. Tých československý štát tiež považoval za národnostnú menšinu, i keď Židia samotní sa považujú skôr len za náboženskú komunitu. Títo všetci tvorili autochtónne národnostné spoločenstvá, čiže boli štátotvornými občanmi. Maďari a ostatné tu uvedené národnosti teda nie sú nejakí novodobí prisťahovalci. Sú tu doma, rovnako ako Slováci.