So, 20. júla 2024.

Vyučujú sa na maďarských školách iredentistické názory?

Nie. Na maďarských školách sa učia pomocou metodických postupov a učebníc schválených Ministerstvom školstva SR, ktorých súčasťou iredentistické názory nie sú. Vo väčšine predmetov pritom nie je žiadny obsahový rozdiel v učive na slovenských a maďarských školách. Na slovenských školách sa však učí dejepis ináč ako na školách maďarských. „Naše“ dejiny na maďarských školách oveľa viac zahŕňajú dejiny celého Uhorska, kým na slovenských školách sa zaoberajú hlavne dejinami územia súčasného Slovenska. To však nemôžeme označiť za iredentizmus

    Related Posts

    Čítajú Maďari na Slovensku slovenskú alebo maďarskú tlač?
    Chcú sa naučiť Maďari po slovensky?
    Ocenenie umeleckej práce Karla Wlachovského