Ut, 18. júna 2024.

Gyula Hodossy – staronový predseda Spolku maďarských spisovateľov na Slovensku

Staronovým predsedom Spolku maďarských spisovateľov na Slovensku (SMSS) sa stal Gyula Hodossy. Básnik, spisovateľ, literárny kritik a teoretik, ktorý bol jediným kandidátom na tento post na nedávnej výročnej schôdzi SMSS. Týmto Hodossy začal už svoj štvrtý cyklus vo funkciii predsedu Spolku. Hoci rád by prepustil stoličku vedúceho, no nik iný sa o túto stoličku neprihlásil…

Ako po znovuzvolení sa Hodossy vyjadril, nikde nie je zakotvené, že smer, ktorý určuje práve on je ten najsprávnejší v literárnom živote maďarských autorov na Slovensku. No predsa je dobré, že tento spolok má určitú líniu, po ktorej môže kráčať – teda tvoriť a organizovať literárny život maďarsky píšucich autorov na Slovensku. Spolok maďarských spisovateľov na Slovensku má 118 členov. Je to údaj aj trocha zavádzajúci. Lebo nie iba toľkí píšu aktívne buď beletriu, prípadne články rôzneho charakteru v maďarskom jazyku. Zároveň je potrebné dodať aj to, že nie všetci píšuci autori sú členmi SMSS.

Určite by bolo potešujúce, ak by neustále prichádzali noví autori, mladí, talentovaní literáti. A to hlavne preto, aby škála maďarských básnikov, spisovateľov, publicistov bola stále bohatšia, aby sa pokračovalo v tradícii, no zároveň by sa aj menil trend, aby sme sa aj týmto spôsobom zviditeľnili a dokázali, že sme schopní priebežnej, dennodennej literárnej tvorby – a tým aj zachovania našej identity. Príchod ďalších autorov je zároveň dôležitý aj z toho pohľadu, aby sa prejavili nové literárne smerovania, vytvárali sa prúdy, ktoré by mohli priniesť oživenie – a pritom aj konfrontácie – v maďarskom slovnom umení na Slovensku.

Hodossy po svojom znovuzvolení opätovne zdôraznil, bol by rád, keby sa niekto bol prihlásil na funkciu predsedu SMSS. Aby pokračoval na začatej ceste, ale aby poukázal aj na niečo iné, na konštruktívne, na tvorivé aktivity, aby sa ujal riadenia niečoho pekného, literárne hodnotného. Gyula Hodossy bol znovuzvolený na ďalšie tri roky.

Podľa Hodossyho túto funkciu môže zastávať iba taký človek, pre koho ten druhý je omnoho dôležitejší než on sám. Toto svoje tvrdenie jednoznačne môže potvrdiť faktom, že pre neho organizačná práca v literárnom dianí vždy bola prednejšia ako vlastná beletristická tvorba. Hodossy je ten typ človeka, ktorý vždy povie pravdu, aj vtedy, ak je to skonštatovanie možno menej príjemné. V súvislosti s predsedníckou funkciou SMSS okrem iných vyzdvihol, že nemôže byť úspechom, keď zostávame na tej istej úrovni – a nenapredujeme. Podľa neho úspech sa dá zaknihovať vtedy, ak sa pohneme vpred aspoň maličkými krokmi. Počas jeho troch predsedníckych cyklov sa vždy podarilo dosiahnuť niečo nového, spraviť ten vysnívaný krok vpred. Mnohokrát to však bol neúprosný boj o každý jeden eurocent, o tak ťažko dosiahnuteľné peniaze. Práve vynaložené aktivity na tomto poli zožierajú veľa-veľa energie v každodennom živote človeka.

Samozrejme nemalým problémom je aj to, že literárnu tvorbu maďarských autorov na Slovensku ponúkajú na čoraz menej miestach. Kým v deväťdesiatych rokoch minulého storočia to bolo okolo 200 predajných miest, dnes je to iba 25. To je ozaj akútny problém, veď ak zanikne maďarská inteligencia žijúca na Slovensku, tak postupne zaniká aj maďarská menšina.

Spracoval: Béla Susla

Foto: Tibor Somogyi

    Related Posts

    Velikán Sándor Márai, rodák z Košíc
    199. výročie narodenia Mihálya Tompu
    Kálmán Mikszáth a slovenskí rodáci