St, 19. júna 2024.

Jubilujúca Galéria Gyulu Bartu v Štúrove

Galéria Gyulu Bartu v Štúrove v tomto roku jubiluje: verejnosti slúži už celé dve desaťročia. Mesto Štúrovo sa ešte v predminulom roku rozhodlo, že galéria, ktorá je súčasťou miestneho kultúrneho strediska, bude pomenovaná po významnom umelcovi a rodákovi mesta Gyulovi Bartovi.

Predsavzatie sa stalo realitou v minulom roku a mestská galéria registruje v tomto roku už svoje dvadsaťročné pôsobenie. „Pri príležitosti tohto okrúhleho jubilea sme otvorili výstavu 25 umelcov Štúrovského tvorivého kruhu. Väčšina vystavených diel bola pripravená práve pri príležitosti tejto jubilejnej výstavy. Vystavené diela sú najrozličnejšieho charakteru, zamerania a tematického okruhu,” povedal nám György Bajtai, ktorý galériu riadi od roku 2005. V jubilujúcej inštitúcii počas 20 rokov usporiadali 235 výstav. V tomto období sa zbierka galérie rozšírila na 152 diel.

Gyula Barta patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti výtvarného umenia na Slovensku. Narodil sa v roku 1922 v Štúrove. Dlhé roky žil a tvoril v Bratislave, ale aj vo svojom víkendovom dome v Dunajskej Radvani. Práve toto prostredie malo na jeho umeleckú tvorbu obrovský vplyv. Brehy riek, piesočnaté ostrovčeky, vŕby… Pri príležitosti jeho 80. narodenín mesto Štúrovo vyznamenalo maliara cenou Pro Urbe. V roku 1975 dostal ocenenie Cypriána Majerníka, v roku 1989 získal štátne vyznamenanie Zaslúžilý umelec a v roku 2002 ocenili jeho tvorbu Cenou Posonium. Jeho maľby možno vidieť okrem iných miest aj v Slovenskej národnej galérii alebo v Bratislavskej mestskej galérii.

Obyvatelia mesta Štúrovo chceli po ňom pomenovať pešiu zónu, ale mestské zastupiteľstvo túto myšlienku zamietlo. Mestskí poslanci sa rozhodli, že štúrovská galérie bude niesť meno Gyulu Bartu.

„Naša mestská galéria bola slávnostne otvorená práve pred dvadsiatimi rokmi. Od roku 2006 sa nachádza na oficiálnom zozname Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Galéria je dôležitou súčasťou kultúrneho života mesta Štúrovo,“ prízvukuje Bajtai. Galéria je financovaná z mestského rozpočtu v rámci kultúrneho strediska. Organizovali v nej už mnoho veľmi zaujímavých a umelecky hodnotných výstav, na ktorých sa prezentovali umelci nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Vlastne, každý mesiac sa striedajú výstavy. „V histórii dvadsaťročnej existencie galérie by som medzi tie najhodnotnejšie zaradil výstavu Vasarelyho, Gyulu Bartu, Stanislava Harangozóa, ale i grafika Pétera Pócsa, ktorý je nositeľom Ceny Munkácsyho,“ spomína na výnimočné umelecké udalosti galérie György Bajtai. Ďalej zdôrazňuje, že hlavným cieľom ich činnosti je naďalej prevádzkovať galériu aspoň na takej úrovni ako doteraz, hoci aj on si je vedomý toho, že hospodárska situácia krajiny je v hlbokej kríze. „Jedine mestský rozpočet nás drží nad vodou. V letnej turistickej sezóne plánujeme dlhšie trvajúce výstavy s tvorbou známejších umelcov. V tomto roku by to mal byť aj vynikajúci maliar Miroslav Cipár. Výstavu z jeho tvorby plánujeme v trvaní dvoch mesiacov. Samozrejme, naďalej chceme podporovať umeleckú tvorbu amatérskych maliarov nášho regiónu. Návštevnosť galérie je, prirodzene, závislá od vystavovaného materiálu a jednoznačne aj od popularity autora. Presne to však povedať neviem, lebo vstup na všetky výstavy je bezplatný. Podľa mojej mienky ročná návštevnosť je okolo 2 500 – 2 800 záujemcov o kultúru,“ povedal nám György Bajtai.

Béla Susla

(Foto: archív)

    Related Posts

    Vianočný stôl – maďarské ľudové tradície a povery
    Vianočné ľudové tradície medzi Maďarmi
    Pôvod vianočných trhov