St, 22. mája 2024.

V mori slovanských kultúr

V sobotu 16. 2. 2013 sa v kaviarni Frisco v Budapešti konala prezentácia portálu, ktorého cieľom je zamerať pozornosť na slovanské literatúry, ale aj iné žánre kultúry, ktorých široké slovanské more vyplaví na ostrov uprostred nich, do Maďarska.

Zámerom mladých slavistov, zakladateľov webového portálu www.szlavtextus.blog.huSzláv TeXtus (Slovanský text) je monitorovať dianie, podávať správu aj informovať o kultúrnych podujatiach.

Ruská, slovinská, chorvátska, česká, poľská, slovenská a iné slovanské literatúry síce nerovnomerne, niektoré len sporadicky, ale predsa v Maďarsku vychádzajú. Väčšina titulov však po vydaní akoby zaraz zapadla do bezodného prepadliska. Ťažko si nachádzajú čitateľov i knihy vynikajúcich autorov. Výnimkou je azda len zopár českých autorov ako Hašek, Hrabal, Kundera, a z ruských Sorokin, Pelevin a Ulická, ktorá má dokonca samostatnú maďarskú webovú stránku, o ktorú sa stará jej maďarský vydavateľ (Magvető). Množstvo mladých autorov, ale aj klasikov literatúr slovanských krajín takéto šťastie nemá. O prezentácie sa často nepostarajú ani vydavateľstvá. Ak nevznikne spolupráca medzi príslušným zahraničným inštitútom (poľským, českým, slovenským, srbským…) a vydavateľstvom, nik iný nepozve autora na čítačku, na prezentáciu a nespraví knihe potrebné promo, aby si ju čitatelia medzi záľahou iných titulov všimli. Recepcia diel slovanských literatúr je, až na spomínané výnimky, minimálna.

Skupina mladých maďarských literárnych vedcov, doktorandov, prekladateľov si vzala za cieľ tento stav zmeniť. Nie je to len nadšenie, ktoré ich poháňa, všetci sú znalci vo svojom fachu. Mladým rusistom, polonistom, bohemistom, slovakistom, odborníkom spolu až na dvanásť slovanských literatúr vadilo, že kultúry a literatúry, ktorým sa venujú, sa dostáva taká malá pozornosti verejnosti.

Napriek tomu, že sme susedia, vieme len málo o slovenskej literatúre, povedala moderátorka večera novinárka a redaktorka Dóra Szekeres. Pričom texty tejto literatúry riešia podobné problémy ako maďarská, tamojších autorov zamestnávajú podobné otázky ako našich a nás. A predsa akoby sme nemali dostatočný záujem o našich susedov, s ktorými nás spájali i dejiny a podobný spoločenský vývoj, pomery, alebo dokonca osud – pokračovala moderátorka. Stereotypy, ktoré prevládajú vo vedomí spoločnosti, často živené médiami a politikou, posilňujú negatívne postoje, a to je škoda.

Šéfredaktorka nového portálu Orsolya Németh, ktorá sa sama venuje ukrajinskej, bieloruskej i poľskej literatúre, načrtla predstavu o náplni stránky, na ktorej nebudú chýbať ani údaje o najnovších publikáciách zo slovanských literatúr, ktoré vyšli po maďarsky, a ich recenzie, pričom nepôjde len o beletriu, ale i vedecké práce a texty publikované časopisecky. Portál sa nemieni vyhýbať ani špecifickým otázkam tej ktorej z dvanástich literatúr, poskytne možnosť uverejňovať eseje a štúdie začínajúcim aj skúseným slavistom. Cieľom portálu je i predstavovať najnovšie literárne trendy, zaujímavých autorov z jednotlivých slovanských literatúr. Podávať správu o tamojších literárnych súťažiach a dianí, čo by mohlo pomôcť orientovať sa aj maďarským vydavateľstvám v otázke výberu vhodného autora a diela na preklad. Mladí redaktori tiež plánujú organizovať stretnutia za okrúhlym stolom na vybranú tému, čítačky, iniciovať diskurz na rôzne aktuálne literárne témy.

Priestor dávajú i mladým prekladateľom, ktorých práce radi odborne posúdia a tie lepšie uverejnia na svojej stránke. Zo slovenskej literatúry by sa na tomto portály mal v najbližších dňoch objaviť text Ivany Dobrakovovej v preklade redaktora zodpovedného za prezentáciu slovenskej literatúry a kultúry Józsefa Pócsföldiho.

Iniciatíva slovanského portálu venujúca sa dvanástim slovanským literatúram je jedinečná a zároveň viac než žiaduca. Záujemcovia z radov akademickej obce, staršej i mladšej generácie, kultúrnych inštitútov, ktorí sa na prezentácii zúčastnili, dokazujú, že je to aktivita, ktorá napĺňa obsahom biele miesta v kultúrnom živote, reaguje na reálny dopyt po prehľadných informáciách o podujatiach slovanských kultúr prezentovaných v Maďarsku.

Je jednoznačné, že cesta bližšieho spoznávania nám dáva šancu prekonať zažité stereotypy v mysliach.

Tak dobrú plavbu na mori slovanských kultúr.

Ina Nemesbüki

 

    Related Posts

    Velikán Sándor Márai, rodák z Košíc
    199. výročie narodenia Mihálya Tompu
    Kálmán Mikszáth a slovenskí rodáci