St, 19. júna 2024.

Dorozumejú sa Maďari zo Slovenska v Maďarsku?

Maďarčina je veľmi jednotný jazyk. Samozrejme, má nárečia, ale rozdiely medzi nimi sú v porovnaní napríklad so slovenčinou a s inými jazykmi v našom regióne (s nemčinou, so slovinčinou) veľmi malé. Maďari zo Slovenska sa bez problémov dohovoria nielen v Maďarsku, ale aj v najvzdialenejších kútoch Sedmohradska (v Rumunsku) či Vojvodiny (v Srbsku) s tamojšími Maďarmi.
Samozrejme, Maďari na Slovensku bežne používajú aj slová prevzaté zo slovenčiny (napr. občiansky, tepláky, párky, horčica, parené buchty, žuvačka). Toto môže viesť k nedorozumeniu a často na základe toho v Maďarsku spoznajú, že hovoria s osobou zo Slovenska. Vzdelaný a na jazyk náročný človek však nemá problém uvedomiť si, ktoré slová sú v Maďarsku neznáme a použiť namiesto nich ich maďarský ekvivalent.
Mýtus, že Maďari zo Slovenska hovoria pre obyvateľov Maďarska nezrozumiteľným jazykom, vznikol zrejme zo skúsenosti ľudí, ktorí po maďarsky vedia veľmi slabo. Napríklad Slováci, ktorí sa po maďarsky naučili „na ulici“, alebo Maďari, čo chodili do slovenských škôl, môžu mať problémy vyjadriť sa v spisovnej maďarčine, na základe čoho si osoby, s ktorými komunikujú, môžu vytvoriť nesprávny obraz všeobecne o Maďaroch zo Slovenska. V skutočnosti Maďari v Maďarsku veľakrát ani netušia, že hovoria s Maďarom zo Slovenska, pretože žiadne rozdiely medzi štandardnou maďarčinou zo Slovenska a z Maďarska nepočujú.

    Related Posts

    Výučba slovenčiny hravou formou
    Štúrovo
    Má názov Párkány (slov. Štúrovo) slovenský/slovanský pôvod?
    Zmiešané rodiny