Ut, 18. júna 2024.

Je 15. marec nacionalistický sviatok?

15. marec je sviatkom maďarskej revolúcie z rokov 1848– 1949, ktorá je veľmi zložitým fenoménom. Slováci ju najviac spájajú s nástupom štúrovcov, ktorí sa dostali do konfliktu s revolučným hnutím vedeným LajosomKossuthoma ktoré neuznalo ich národnostné požiadavky. Z maďarského pohľadu je však konflikt so štúrovcami len jeden, a nie práve dôležitý okamih celej revolúcie. Z národnostných hnutí boli oveľa závažnejšie boje medzi Maďarmi na jednej strane a s Chorvátmi, so Srbmi a s Rumunmi na strane druhej, a tie sú tiež menej podstatné v porovnaní s bojmi, ktoré prebiehali medzi maďarskou revolučnou armádou a cisárskou armádou.

Revolúcia je pre Maďarov symbolom boja proti absolutizmu, feudalizmu a cisárskemu centralizmu, za liberalizáciu, pokrok a demokratizáciu krajiny. To sú ideály, ktoré sa oslavujú 15. marca. Maďarsko-slovenský konflikt v kontexte celej revolúcie má malú váhu a určite nie je dôvodom, pre ktorý Maďari na Slovensku revolúciu oslavujú.

    Related Posts

    Maďarské zvyky a tradície na Sviatok všetkých svätých
    23. Október: Pamätný deň revolúcie v roku 1956
    Martinská hus z pusty