Ut, 18. júna 2024.

Kde všade žijú Maďari?

Maďari, samozrejme, tak ako aj Slováci žijú prakticky vo všetkých krajinách, a hlavne vo všetkých krajinách západného sveta, kam sa vysťahovali počas rôznych vĺn emigrácie z ekonomických, politických a z iných dôvodov. V čom sa však odlišujú od mnohých iných národov je to, že majú početné autochtónne komunity mimo materskej krajiny, ktoré nevznikli emigráciou, ale zmenou hraníc.
Samozrejme, najviac Maďarov žije v Maďarsku, približne 9,5 milióna osôb z 10-miliónového obyvateľstva krajiny. Autochtónne (pôvodné, domorodé, ktoré nevznikli imigráciou) komunity žijú vo všetkých okolitých krajinách na území bývalého Uhorska a v prípade Rumunska aj mimo neho. Na Slovensku žije približne pol milióna Maďarov v južnej časti krajiny pri hraniciach s Maďarskom. Na Ukrajine žije zhruba 160- až 180-tisíc Maďarov v juhozápadnej časti Zakarpatskej Ukrajiny, opäť blízko maďarských hraníc. Najviac Maďarov mimo Maďarska žije v Rumunsku, približne 1,3 – 1,5 milióna, a to prakticky v celom Sedmohradsku, ale viac v severných oblastiach ako na juhu a najviac vo východnom Sedmohradsku, v tzv. Sikulsku (Székelyföld), kde Maďari tvoria väčšinu v dvoch župách. Časť Maďarov zvaných „csángó“  (čángo) žije už viaceré storočia na východ od Karpát v moldavskej časti Rumunska, ktoré nebolo súčasťou Uhorska. V Srbsku žije 250- až 280-tisíc Maďarov na severe krajiny vo Vojvodine. Ostatné komunity sú oveľa menšie: v Chorvátsku žije zhruba 20-tisíc Maďarov v okolí Osijeku, v Slovinsku 8-tisíc v pohraničí. V Rakúsku žije odhadom okolo 50-tisíc Maďarov, ale väčšina sú novodobí imigranti, autochtónnych Maďarov žijúcich v Burgenlande je asi 5-tisíc.

    Related Posts

    Čo je pre Maďarov problematické na slovenskej interpretácii dejín?
    Uhorsko a Maďarsko
    Prečo majú niektorí Maďari slovansky/slovensky znejúce priezviská?