St, 29. mája 2024.

Prečo oslavujú Maďari na Slovensku štátny sviatok inej krajiny?

15. marec je štátnym sviatkom v Maďarsku, oslavuje sa ňou Maďarská revolúcia z rokov 1848-49. Je to zároveň národným sviatkom, ktorý oslavujú všetci Maďari žijúci aj mimo Maďarska.

Revolúcia prebiehala na celom území Uhorska, vrátane súčasného Slovenska, ktoré ako samostatná krajina vtedy neexistovala, bola integrálnou súčasťou Uhorska. Práve k súčasnému Slovensku sa viažu viaceré významné udalosti revolúcie, od jej začiatku, zasadnutia revolučného snemu v Prešporku-Bratislave, až do konca, do kapitulácie poslednej pevnosti revolučnej armády, Komárna. Počas celej revolúcie prebiehali na tzv. Hornej Zemi (Felvidéku) viaceré dôležité ofenzívy zúčastnených armád, a došlo k viacerým významným bitkám. Maďari žijúci na Slovensku považujú revolúciu aj za svoju, majú k nej vzťah, a preto ju každý rok oslavujú vo viacerých obciach južného Slovenska. Veľa obcí, vrátane slovenských, má pamätníky revolúcie.

Takisto je štátnym sviatkom Maďarska a zároveň národným sviatkom 20. august, deň Svätého Štefana. Naopak 23. október, deň revolúcie roku 1956, sa oslavuje len v Maďarsku, Maďari na Slovensku k nemu bližší vzťah nemajú, keďže táto revolúcia prebiehala len na území Maďarska.

foto: bumm.sk

    Related Posts

    Maďarské zvyky a tradície na Sviatok všetkých svätých
    23. Október: Pamätný deň revolúcie v roku 1956
    Martinská hus z pusty