Pi, 24. mája 2024.

Čítajú Maďari na Slovensku slovenskú alebo maďarskú tlač?

V dnešnom globalizovanom svete sa každý dostáva k informáciám cez internet z rôznych zdrojov podľa svojich potrieb a záujmov. Napriek tomu sa dá povedať, že väčšina ľudí sleduje alebo číta médiá, ktorých jazyku najlepšie rozumie. Materinským jazykom Maďarov na Slovensku je samozrejme maďarčina, preto najradšej čítajú maďarské noviny a časopisy a sledujú maďarsky hovoriace televízne stanice. Kým z televíznych staníc sú spomedzi nich najpopulárnejšie súkromné televízne stanice v Maďarsku, z tlačených médií si vyberajú najčastejšie maďarský denník na Slovensku Új Szó. Je to pochopiteľné, pretože o vnútornej politike Slovenska, o problémoch a témach, ktoré sa týkajú Maďarov na Slovensku, sa tlač v Maďarsku venuje len zriedka. Práve preto potrebuje maďarská komunita na Slovensku vlastnú dennú tlač. Túto úlohu popri už spomínanom denníku Új Szó spĺňa aj niekoľko webových portálov, ktoré tiež prinášajú aktuálne správy. Toto však neznamená, že Maďari nečítajú slovenské médiá, alebo že by nesledovali slovenské televízne stanice. Sociologické výskumy ukázali, že popri verejnoprávnych televíziách sú medzi maďarským obyvateľstvom populárne aj súkromné médiá. Ich pomer sa líši v závislosti od veku a vzdelania divákov.

    Related Posts

    Prečo majú niektorí Maďari slovansky/slovensky znejúce priezviská?
    Dušan Čaplovič
    Minister školstva Dušan Čaplovič: Slovenčina by sa mohla vyučovať ako cudzí jazyk
    Gizela Szabómihályová: Písanie historických osobných mien ako pravopisný problém