St, 22. mája 2024.
László Surján, František Mikloško

Strach z revízie neprospieva zmiereniu

Bývalý predseda SNR František Mikloško a podpredseda Európskeho parlamentu László Surján sa predvčerom vyjadrili k potrebe slovensko-maďarského dialógu, nakoľko dnešný stav nepovažujú za vyhovujúci.

Debata, ktorá sa uskutočnila dvojjazyčne, niesla názov „Szlovákok bocsánat – Maďari prepáčte“. Podľa Surjána bola národnostná politika v Uhorsku odsúdeniahodná. „História nenesie v sebe iba jazvy, ale aj možnosť ich vyliečenia, nakoľko sa z nej vždy môžeme poučiť“ – uviedol Surján. Podľa jeho slov musíme „slovensko-maďarské zmierenie povýšiť nad politické záujmy“. „Strach z revízie neprospieva zmiereniu“ – povedal.

Surján označil maďarskú politiku voči Slovákom pred prvou svetovou vojnou za nesprávnu, situácia sa ale zmenila, teraz sú Maďari na Slovensku v podobnej situácii, v akej boli Slováci vtedy. Surján citoval slová Štefana Hríba, ktorý povedal, že trianonská zmluva bola nespravodlivejšia voči Maďarom.

Podľa Františka Mikloška sa počas komunizmu neuskutočňovali pozitívne gestá smerom k Maďarom, zároveň sa vyjadril, že občania postkomunistických štátov sú sklamaní z demokracie. Úlohou väčšiny by bolo dať najavo, že slovensko-maďarská identita neznamená nadmerné zaťaženie. Podľa Mikloška je situácia okolo železničnej dvojjazyčnosti smiešna, nápisy v maďarskom jazyku by mali byť podľa neho samozrejmosťou. Považuje za obrovský prínos, že na Slovensku žije aj maďarská komunita a vyjadril ľútosť nad tým, že Židia a Nemci sa vytratili. „Multikulturalizmus je obrovským prínosom“ – povedal. „Donekonečna sa zaoberať minulosťou je frustrujúce“ – dodal.

O kritických momentoch a otázkach minulosti budú mať obe strany vždy iný názor, ale netreba sa báť pomenovať aj to, čo nás rozdeľuje. Nacionalistická vlna z 90-tych rokov postupne upadá, a Slováci si podľa Mikloška nemôžu myslieť vážne, že sú najubolenejším národom na svete. František Mikloško ale vyjadril aj svoje počudovanie nad tým, že vláda Roberta Fica pokojne odovzdáva národné kompetencie Bruselu.

Účastníci debaty, ktorá sa uskutočnila v Gombaseckom letnom tábore v Krásnohorskom Podhradí, vyzdvihli potrebu zmierenia, ktoré je podľa ich názoru bez vzájomnej spolupráce nemožné.

Gombasecký letný tábor je každoročne miestom stretnutia maďarských študentov a intelektuálov na Slovensku. Podujatie sa prvýkrát uskutočnilo v roku 1928, a až dodnes dokázalo zachovať svoju politickú nezávislosť. Počas štyroch dňoch tábora sa uskutočnilo 120 rôznych programov od aktuálno-politických rozhovorov po kultúrne, divadelné vystúpenia a iné. Organizátorom podujatia bolo OZ Sine Metu a Študentská sieť DH.

OZ Sine Metu bolo založené v roku 2011. Organizuje kultúrne podujatia a podporuje aktivity mladých ľudí. Študentská sieť je celoštátna organizácia maďarských študentov žijúcich na Slovensku, je prítomná v troch krajinách (v Česku, v Maďarsku a na Slovensku). Koordinuje študentské kluby a na celoštátnej, respektíve medzinárodnej úrovni podporuje záujmy a snahy maďarských vysokoškolákov.

Alex Laczko