St, 29. mája 2024.
Benyovszky v Košiciach

Benyovszky v Košiciach

Dňa 10. augusta 2013 sa v Košiciach, Európskom hlavnom meste kultúry uskutoční veľkolepé vystúpenie skupiny Ghymes a Tanečného divadla Honvéd, ktoré je vybraným programom zo série podujatí organizovaných a podporovaných Generálnym konzulátom Maďarska v Košiciach. Tanečná hra o dobrodružnom živote Mórica Beňovského je pozoruhodným príkladom kultúrnej spolupráce, ktorá podporuje tak oddanosť stredoeurópskych krajín k spoločným hodnotám, ako aj obohatenie európskej kultúry.

Význam projektu organizovaného Generálnym konzulátom Maďarska a finančne podporovaného Ministerstvom ľudských zdrojov Maďarska, Národného kultúrneho fondu, Vyšehradského fondu a Fondu Gábora Bethlena zdôrazňuje aj to, že nad podujatím prevzali záštitu Zoltán Balog, minister ľudských zdrojov Maďarska a MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor mesta Košice.

Foto: www.benyovszky.hu

    Related Posts

    15. august: Smrť kráľa Svätého Štefana
    Klavírny virtuóz Ferenc Liszt
    Kálmán Mikszáth a slovenskí rodáci