Ne, 23. júna 2024.

Čo znamená pojem „maďarské dejiny“?

Pod pojmom maďarské dejiny sa rozumejú dejiny maďarského národa a zároveň dejiny Maďarského štátu (maď. Magyarország). Vznik Maďarského štátu sa spája s príchodom maďarských kmeňov do Karpatskej kotliny a s procesom nazývaným v maďarských dejinách ako „obsadenie vlasti” – maď. honfoglalás. Vznik Uhorského kráľovstva sa datuje od roku 1000 a trvá do roku 1920 (maď. Magyarkirályság; slovenská historiografia pre toto obdobie používa pojem „Uhorské kráľovstvo“ či „Uhorsko“. Aj maďarská historiografia ho chápe ako multietnický štát.

Od roku 1920, dôsledkom trianonskej mierovej zmluvy, bolo Maďarsko nútené ustúpiť veľkú časť svojho územia. Trianonskou zmluvou boli potvrdené hranice Maďarska s Rakúskom, Česko-Slovenskom, Rumunskom a Juhosláviou. Maďarsko zároveň definitívne muselo uznať úplnú nezávislosť novovzniknutého Česko-Slovenska.

Za dôležité momenty v maďarskej histórii sa teda pokladajú: proces obsadenia Karpatskej kotliny (maď. honfoglalás); obdobie Uhorského kráľovstva; a napokon Maďarsko po trianonskej dohode s dejinami maďarskej menšiny, ktorá sa ocitla mimo maďarských hraníc a ako súčasť iných štátov (napr. Maďari v Československu, v Rumunsku, neskôr  Maďari na Slovensku), a taktiež s dejinami Maďarov emigrujúcich do zahraničia.

    Related Posts

    Malá vojna (3. časť)
    Existujú maďarské gény? (1. časť)
    1108. výročie bitky pri Bratislave