Ut, 28. mája 2024.

XLIV. Dni Alberta Molnára Szencziho

(26. septembra – 16. novembra 2013)

26.-28. septembra 2013 (štvrtok, piatok, sobota) – Exkurzia

4. októbra 2013 – (piatok) – Senec
18.00 hod. – Kladenie vencov k pomníku Alberta Molnára Szencziho v parku pred Mestským úradom. Slávnostný príhovor: Tibor Kiss, duchovný z Jelky, žalm Zsuzsanna Szabó
19.00 hod. – Výber z tvorby – výstava Veroniky M. Simon
Kľúčové slová ukryté v tichu – Prezentácia knihy, čítanie z vlastnej tvorby, beseda so spisovateľkou – Márta Jakubecz v MsKS

11. októbra 2013 – (piatok) – Senec – kostol sv. Mikuláša
17.30 hod. – Sv. omša za obete
18.30 hod. – Spomienka pri soche

17. októbra 2013 – (štvrtok) – Reštaurácia Nostalgia
19.00 hod. – Prednáška

20. októbra 2013 – (nedeľa) – Boldog
15.00 hod. – Koncert v rímsko-katolickom kostole. Účinkuje: skupina ARCOK.

21. októbra 2013 – (pondelok) – Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským Senec
9.00 hod. – Kvíz – Albert Molnár Szenczi
11.00 hod. – Spomienkový program a kladenie vencov k reliéfu Alberta Molnára Szencziho. Účinkujú študenti školy a László Jakubecz.

22. októbra 2013 – /utorok/ – Senec – MsKS
19.00 hod. – Georges Feydeau: Slečna z Maxima, komédia v podaní komárňanského Jókaiho divadla

26. októbra 2013 – (sobota) – Reca, Jelka
15.30 hod. – Koncert v reformovanom kostole v Reci. Účinkujú: Reformovaný spolok z Dolného Štálu
18.00 hod. – Koncert v reformovanom kostole v Jelke. Účinkujú: Reformovaný spolok z Dolného Štálu

29. októbra 2013 -(utorok) – Senec – MsKS
15.30 hod. – Privítanie žiakov prvého ročníka okresu Senec

16. novembra 2013 – (sobota) – Senec:
14.00 hod. – Mestské múzeun Senec
Albert Molnár Szenczi a Sedmohradsko. Prednášateľ: Sándor Előd Ősz z Rumunska.
16.30 hod. – ZŠ Alberta Molnára Szencziho
Slávnostný program a kladenie vencov k reliéfu Alberta Molnára Szencziho. Slávnostný príhovor prednesie Gyula Bárdos, predseda Csemadoku
Účinkujú žiaci ZŠ Alberta Molnára Szencziho,  Gyöngyi Écsi a jej žiaci

(sb)
FOTO: Béla Susla: Socha Alberta Molnára Szencziho v parku pred mestským úradom