Ut, 18. júna 2024.
Kostol a kláštor Alžbetínok

Prečo sa v Bratislave prepisujú historické nápisy na slovenské?

Aj v súčasnosti prebieha reštaurácia Kostola a  kláštora sv. Alžbety (maď. Árpád-házi Szent Erzsébet templom és kolostor) na Špitálskej ulici v Bratislave. Kostol postavili medzi rokmi 1739-1745 v štýle baroka, podľa návrhov Franza Antona Pilgrama (1699-1761). Finančne stavbu podporil prímas Imre Esterházy (slov. Imrich Esterházi). Fresky a obrazy v kostole sú dielom majstra Paula Trogera. Sochy na vonkajšej časti kostola sú pravdepodobne dielom Ludwiga Godeho (maď. Lajos Gode; 1741-1759).

Na priečelí kostola je šesť sôch svätých, medzi ktorými sú známe osobnosti z maďarských dejín. Predovšetkým sú to dvaja králi – Štefan (Szent István) a Ladislav (Szent László) vyobrazení s kráľovskými atribútmi, a dvaja členovia kráľovskej rodiny – Alžbeta (Szent Erzsébet) a Imrich (Szent Imre herceg). Sv. Alžbetu, ktorej je kostol zasvätený môžeme vidieť až dvakrát, a napokon je tu sv. Jozef (Szent József) s Ježiškom na rukách.

2013-11-22_12-07

Keď sa reštaurujú historické budovy, zvyčajne sa to koná kvôli obnove kultúrnej pamiatky, s cieľom uvedenia danej stavby do pôvodného stavu. V tomto prípade však bohužiaľ ide o opak. Už aj na internete môžeme nájsť fotografie, kde vidno, že na zadnej strane kostola došlo k prepísaniu pôvodne latinských nápisov na sochách. Nápisy sú po novom v slovenčine (Sv. Alžbeta, Sv. Jozef, Sv. Imrich), ktorá v období vzniku kostola jednoznačne nemohla byť pôvodným jazykom nápisu.

2013-11-22_12-11

Prvotné nápisy boli určite latinské, čo dokazujú latinské názvy na sochách z prednej časti kostola (ST. Stephanus Rex, ST. Ladislaus Rex).

Momentálne teda na tej istej historickej budove nájdeme sochy s nápismi v rozdielnych jazykoch. Počas procesu reštaurácie by sa však mala obnoviť nielen kultúrna pamiatka, ale aj staré a historické nápisy a texty, ktoré sa na danej budove nachádzajú. Samozrejme v tom jazyku, v akom boli aj pôvodne. Sochy s prepísanými nápismi nepôsobia autenticky a hoci odborník ihneď zistí, že ide o nový nápis, laická verejnosť sa však málokedy nad tým pozastaví, dokonca to môže prijať ako stopercentnú pravdu. Snáď sa v blízkej budúcnosti stretneme s takýmito prípadmi na Slovensku len výnimočne.

    Related Posts

    Malá vojna (3. časť)
    Hrdý hrad Krásna Hôrka
    19. november: Pamätný deň Svätej Alžbety z rodu Árpádovcov