St, 29. mája 2024.
Štúrovo

Má názov Párkány (slov. Štúrovo) slovenský/slovanský pôvod?

Nie, názov „Párkány“ (čítaj „Párkáň“) nemá slovanské korene. Pôvodný historický názov mesta do príchodu Turkov bol Kakath. V listinách sa stretneme aj s názvami Kokad či Kokat. Tento názov pochádza z maďarského slova „kakas“, ktoré znamená „kohút“. Mesto vzniklo pravdepodobne z dvoch osád Nána a Kakath. Letohrádok Kakathvár dal v 10. storočí vybudovať syn maďarského kmeňového náčelníka Árpáda. Osada Kakath postupne získala na význame a bola akýmsi trhoviskom stredovekých kupcov z južnej a západnej Európy.

Starobylý a pevný hrad osady obsadili Turci prvýkrát v roku 1543. Keď Turci zabrali toto územie, vybudovali tu hrad (castellum), a mesto pomenovali ako Dsigerdelen Parkan (znamená doslovne „pevnosť, ktorá prederaví vnútornosti“, či „pevnosť, ktorá prederaví pečeň nepriateľa“). Práve z druhého slova tohto názvu odvodzujú niektorí neskorší názov Párkány, ktorý sa začal používať po odchode Turkov. Podľa iného názoru je však názov Párkány maďarského pôvodu. V maďarčine má slovo „párkány“ význam „rímsa“. Keďže v období tureckých vpádov bola osada opevnená, to dalo podnet na vznik nového názvu „Párkány“.

Po vzniku Československa v roku 1918 sa Párkány z vnútroštátneho mesta Uhorska zmenilo na pohraničné mesto Československa. Konečná zmena názvu Párkány na Štúrovo sa udiala v roku 1948. Pomenovanie Štúrovo vzniklo z mena Ľudovíta Štúra, ktorý ale nemá reálny historický vzťah k tomuto mestu.
Mesto Štúrovo-Párkány je známe svojou toleranciou. Už celé stáročia pokojne spolunažívajú na jeho území príslušníci rôznych národností a náboženstiev. Táto rôznorodosť dáva mestu zvláštny kolorit.

    Related Posts

    Malá vojna (3. časť)
    Jazykové práva na Slovensku a v zahraničí – Úradný styk
    Môžu sa po maďarsky vypísať aj neúradné nápisy a oznamy na Slovensku?