Ut, 18. júna 2024.
www.bratislavskerozky.sk

Viac ako 6000 krásnych pohľadníc o Bratislave na internete

Občianske združenie Bratislavské rožky – Pozsonyi Kifli Polgári Társulás už dávno plánovalo vytvoriť online databázu bratislavských pohľadníc. Dlho si mysleli, že to ich zostane len ich snom. Nečakane ich však navštívil jeden bratislavský pán, ktorý tvrdil, že má zbierku viac tisíc pohľadníc o Bratislave počnúc rokom 1890.

Pán sa volá Juraj Horváth a  pre členov občianskeho združenia povedal: „Som zberateľom pohľadníc, mám v zbierke okolo 4000 pohľadníc o Bratislave z rokov 1890-1925, a samozrejme aj veľa novších. Veľmi rád Vám ich sprístupním.” Členovia združenia priam onemeli od úžasu nad takou štedrou ponukou neznámeho pána.

Občianske združenie teda čoskoro mohlo začať s realizáciou svojich veľkých plánov. Vytvoriť online databázu pohľadníc o Bratislave a ako spoločné kultúrne dedičstvo ich sprístupniť aj širokej verejnosti.
Po dohode s pánom Horváthom začala skupina s digitalizáciou obrázkov. Pred pár týždňami sa už objavila na internete časť zbierky, keďže  je však pohľadníc skutočne veľa, ďalšie sa budú pridávať na stránku postupne.

O nadšenom zberateľovi

Pán Juraj Horváth spočiatku zbieral len známky. Viac ako 30 rokov sa však venuje aj zbieraniu pohľadníc. Ako prvé začal zbierať pohľadnice o Vysokých Tatrách, z ktorých má osobitnú zbierku. Pohľadnice o Bratislave začal zbierať jednak preto, lebo je rodený Bratislavčan, a jednak, že ho zaujíma história mesta. Pohľadnice totiž poskytujú veľa informácií o hlavnom meste. „Dnešní stavitelia pokladajú za veľmi vzácne tie pohľadnice, kde sú zachytené unikátne časti z bratislavských stavieb. Keď sa napríklad reštaurujú staré budovy, aj vtedy je zvykom pozrieť si ich vzhľad na pohľadniciach” povedal pán Horváth.

Pohľadnice získal pán Horváth na začiatku hlavne z rodinných albumov. Vymieňal ich  s kamarátmi, neskôr sám chodil na rôzne akcie zberateľov pohľadníc. V tých časoch ešte bolo dostupné veľké množstvo pohľadníc za dobrú cenu. Dnes sú na trhu predovšetkým novšie pohľadnice, a preto sú tie staré drahšie.
Pán Horváth však plánuje svoju zbierku pohľadníc ešte rozšíriť. Hovorí, že v porovnaní s inými zberateľmi sa jeho zbierka nedá pokladať za veľkú.  Myslí si, že by bola veľká škoda, keby tieto pohľadnice neboli verejnosti sprístupnené.

Celý rozhovor s pánom Horváthom si môžete prečítať na stránke Bratislavské rožky-Pozsonyi kifli v maďarskej aj slovenskej verzii. Online databázu bratislavských pohľadníc si môžete pozrieť tu.

Preložené z www.bumm.sk
Spracovala: Anita Radi
Foto: www.bratislavskerozky.sk

    Related Posts

    Vianočný stôl – maďarské ľudové tradície a povery
    Vianočné ľudové tradície medzi Maďarmi
    Pôvod vianočných trhov