Ne, 23. júna 2024.

Protestná akcia pred parlamentom – prečo je slovenská vláda voči menšinám naďalej netolerantná?

Stovky ľudí prišlo včera 4. decembra 2013 pred bratislavský parlament vyjadriť svoj nesúhlas proti novému školskému zákonu z rúk Ministerstva školstva. Protestná akcia sa začala o 15:00 hodine. Zhromaždili sa tu ľudia, Maďari aj Slováci, ktorým nie je ľahostajná situácia a osud málotriedok na Slovensku. Tie totiž majú byť podľa nového zákona z dielne Dušana Čaploviča zrušené. Protestujúci zároveň vyjadrili aj svoj nesúhlas proti zlému stavu školstva na Slovensku.

4. december bol dňom, kedy sa malo po 17:00 hodine hlasovať o návrhu zákona v slovenskom parlamente, ktorý predkladalo Ministerstvo školstva. Proti tomuto návrhu už mesiace zásadne protestujú mnohí maďarskí politici na Slovensku, školskí odborníci ako aj pedagógovia.

K plánovanej akcii sa pred pár dňami objavilo na internete aj sprievodné video:

Na protest prišli autami, vlakmi, či autobusmi ľudia nielen z okolitých miest, ale aj zo vzdialenejších oblastí. Napríklad z Kolárova (maď. Gúta) prišiel celý autobus pedagógov, aby svojou prítomnosťou posilnili organizovanú akciu. Protestujúci pripravili aj transparenty s nápismi ako: „V stopách Mečiara”, „O nás bez nás”, „Zachráňme malé školy”, „Beriete školy, beriete budúcnosť” a podobne.

Protestujúci žiadali parlament, aby neodsúhlasil predkladaný návrh školského zákona, ktorým by zaniklo mnoho malých maďarských aj slovenských škôl na Slovensku.

Podľa nového zákona by sa na základných školách mohla otvoriť prvá trieda len vtedy, ak má minimálne 11 žiakov. Počet žiakov v druhej, tretej a štvrtej triede má byť podľa nového zákona minimálne 13. Vo vyšších ročníkoch má byť počet žiakov minimálne 15. Čaplovič chce zároveň dosiahnuť aj to, aby minimálny počet žiakov v jednotlivých triedach na stredných školách bolo 17 žiakov.

Predstavitelia slovenskej opozície v predchádzajúcich diskusiách vyjadrili podporu požiadavke demonštrantov. Martin Fronc (KDH), bývalý minister školstva žiadal v mene celej opozície, aby sa z návrhu zákona vylúčila časť o minimálnom počte žiakov v triedach. Argumentoval tým, že ak daná škola je schopná z vlastných zdrojov financovať náklady na údržbu školy aj pri nízkom počte žiakov, nemala by byť jej táto možnosť odopretá. Poslanec za Most-Híd Árpád Érsek tiež žiadal prehodnotenie predkladaného návrhu.

Prostestná akcia bola organizovaná združeniami Csemadok, Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku (Szlovákiai Magyarok Kerekasztala), Zväz maďarských pedagógov na Slovensku (Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége), Združenie maďarských rodičov na Slovensku (Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége), ďalej politikmi zo Strany maďarskej komunity (Magyar Közösség Pártja) a Most-Híd. Na protest boli pozvaní aj predstavitelia slovenskej opozície.

2013-12-5_10-18
Ako zdôraznili organizátori akcie: „Vystúpenie proti každému svojvoľnému rozhodnutiu vyneseného bez odbornej konzultácie je spoločnou vecou nás všetkých, bez ohľadu na národnosť alebo ideologickú príslušnosť.“

Na proteste vystúpili Géza Tokár (Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku), László Pék (Zväz maďarských pedagógov na Slovensku), Árpád Érsek (Most-Híd), László A. Szabó (SMK), ďalej Ondrej Dostál (OKS) a Martin Poliačik (SaS), zároveň sa akcie zúčastnil aj Martin Fronc (KDH).

Akcia sa ukončila umiestnením rakvy prikrytej čiernym súknom pred vchod parlamentu, do ktorej symbolicky vbili posledný klinec. Skupina mladých ľudí, ktorá niesla rakvu mala červené kravaty ako znak vlády Smeru. Policajti, dozerajúci na protestnú akciu žiadali skupinu o preukázanie totožnosti. Podľa nich sa protestujúci nesmú priblížiť k parlamentu. Tu však evidentne nešlo o celú skupinu, len o niekoľko ľudí.  Keď z toho vznikol spor, policajti sa obhajovali tým, že konali na rozkaz.

Záver

Ako sa dalo čakať, parlament návrh nového školského zákona schválil hneď po 17:00-tej hodine. Zákon schválilo 81 poslancov, neschválilo 52, a zdržalo sa hlasovania 9 poslancov.

Nové zmeny v školstve obzvlášť ohrozujú národnostné vzdelávanie a zároveň budúcnosť maďarského národa na Slovensku, keďže tento zákon bude len ďalej oslabovať miestne maďarské komunity. Už aj pred predložením zákona do parlamentu odzneli požiadavky o diskusiu od predstaviteľov maďarských politických strán SMK a Most-Híd, ako aj mimovládnych organizácii, ale príslušníci slovenských orgánov neboli ochotní nájsť s nimi nejaké spoločné stanovisko. Zo strany slovenskej vlády bola takisto badateľná maximálna nevôľa v tejto závažnej veci.

Za posledný čas zažívame na Slovensku obdobie, kedy slovenské radikálne hnutia dostávajú čoraz väčší priestor, na čo sa slovenská vláda len nečinne prizerá. Dokonca svojimi populistickými vystúpeniami napätú situáciu na Slovensku ešte len graduje.
Je preto nutne potrebné aby školy, učitelia, rodičia, žiaci, politické strany a civilné občianske združenia vyjadrili čo najhlasnejšie svoj nesúhlas voči takýmto krokom.

Organizátori protestu majú za cieľ dosiahnuť, aby problémy komunít dostali väčšiu pozornosť na Slovensku ako to bolo doteraz. Zároveň v budúcnosti, ak sa vláda bude snažiť zaviesť zmeny týkajúce sa národnostných menších na Slovensku, aby boli tieto veci prerokované aj s odborníkmi a predstaviteľmi menšín, ktorých sa to predovšetkým týka.

Decembrový protest je aj symbolickým vyjadrením, že napriek doterajším politickým rečiam máme na Slovensku závažný problém, ktorý si zaslúži nielen pozornosť ale aj riešenie.

Spracovala: Anita Radi
VIDEO:
bumm.sk
FOTO:
ujszo.sk

    Related Posts

    Živá reťaz pre naše školstvo aj v Komárne
    Komu sú určené dnešné školské učebnice? Učebnica a národná identita (2. časť)
    Je politika maďarských strán na Slovensku len o jazykových a kultúrnych otázkach?