Ut, 28. mája 2024.

Kto obýval Karpatskú kotlinu pred príchodom Maďarov?

Podľa známeho maďarského historika stredovekého Uhorska Gyulu Kristóa boli periférne oblasti Karpatskej kotliny v 10. – 11. storočí prakticky neobývané, resp. málo obývané, o čom svedčí aj veľký počet písomných prameňov od 11. storočia. Podľa neho tu našli 400 – 500-tisícové maďarské kmene zhruba 100-tisíc obyvateľov.

V čase príchodu Maďarov (na konci 9. storočia) obývali dané územie Slovania, Germáni a národy s podobnou kultúrou, ako mali starí Maďari (napríklad Avari). Archeologické, lingvistické a antropologické výskumy dokazujú, že slovanskí obyvatelia žili vo väčšom počte v severných častiach Karpatskej kotliny, na území dnešného Zadunajska a Sedmohradska. Tam, kde väčšinu tvorili Maďari, sa Slovania postupne asimilovali; zo Sedmohradska a Zadunajska úplne vymizli, ich vtedajšiu prítomnosť pripomínajú len názvy miest. Po príchode Maďarov ostalo v 12. storočí menšie etnické zoskupenie Slovanov, základ dnešného slovenského národa, iba v údolí Váhu a Nitry. Je dôležité si pripomenúť, že existujú príklady aj na asimilačné procesy s opačným smerovaním. Asimilácia bola výsledkom dlhých procesov a zrekonštruovať ich priebeh je veľmi ťažké.

Veľké priestory historického Horného Uhorska boli v ranom stredoveku riedko obývaným územím. Keďže v 13. storočí kráľ dôsledkom donácií „stratil“ svoje majetky v centre Uhorska, pokúsil sa do svojho vlastníctva získať oblasti na okrajoch štátu (napríklad na území dnešného severného Slovenska, resp. v Fogarašskej stolici, v južnom Sedmohradsku). Plánované osídľovanie sa začalo počas panovania Bela IV.

Panovník a vytvárajúca sa vrstva veľkostatkárov povolávali do Uhorska slovanských kolonistov, pričom im, konkurujúc si navzájom, zabezpečovali početné výhody. Kolonisti pochádzali najmä z moravských, poľských a rusínskych území.
Z tohto dôvodu môžu Slováci v Uhorsku poukazovať na etnickú kontinuitu so Slovanmi Veľkomoravskej ríše len čiastočne – istá časť predkov dnešných Slovákov prišla na územie Uhorska ako kolonisti zo zakarpatskej oblasti a ich jazykovo-etnická integrácia sa udiala tu.

    Related Posts

    Malá vojna (3. časť)
    Existujú maďarské gény? (1. časť)
    Pred 400 rokmi zomrela „Čachtická pani“ Erzsébet Báthory