Ut, 18. júna 2024.

Je pomenovanie „Felvidék” (Horniaky) negatívne označenie pre Slovensko?

V maďarčine sa na označenie územia historického Horného Uhorska (lat. Hungaria Superior) používalo najprv pomenovanie Felföld (Horná zem), od 19. storočia sa však rozšírilo pomenovanie Felvidék (Horniaky). Je fakt, že v druhej polovici 19. storočia sa s používaním tohto slova spájali pre Slovákov negatívne konotácie (napríklad Béla Grünwald dal svojej slávnej zlopovestnej knihe názov Felvidék). Tento pojem môže vyvolať u slovenského čitateľa negatívne pocity práve pre prítomný negatívny kontext a „dodnes mnohým Slovákom pripomína traumatizujúce historické skúsenosti z násilnej maďarizácie“.
Výraz Felvidék sa už dnes v maďarčine používa vo väčšine prípadov s neutrálnym obsahom, je zbavený „národných pocitov“ a stal sa synonymom Slovenska ako štátneho útvaru. Častejšie sa používa pri označení Maďarov na južnom Slovensku („felvidéki magyarok“ – Maďari na Slovensku).
Ak aj má obsah výrazu Felvidék emocionálnu náplň, tá je skôr pozitívna a vyjadruje náklonnosť k tejto krajine.

    Related Posts

    Medzinárodný úspech filmu Felvidék – Horná zem
    Mobilné kino s filmom Felvidék – Horná zem štartuje cestu po slovenských obciach
    Dokumentárny film Felvidék – Horná zem