St, 22. mája 2024.

Zoznam maďarských umeleckých pamiatok zničených a poškodených medzi rokmi 1919-1928

(1. časť – BRATISLAVA, NOVÉ ZÁMKY, NITRA)

Bratislava – Pozsony

Začiatkom roku 1919 český minister Václav Klofáč (1868-1942) vlastnoručne poškodil reliéf Františka Jozefa I. (vláda 1848-1916), ktorý sa nachádzal v kostole Sv. Michala v Bratislave. Neskôr bol reliéf z kostola odstránený spolu so sochou Sv. Zity. Z okna kostola odstránili aj vyobrazenie svätej uhorskej koruny.

12. januára 1921 československí legionári muníciami zničili monumentálny obelisk s postavou staromaďarského vitéza-bojovníka, ktorý sa nachádzal na Devíne. 21 metrov vysoký obelisk s názvom Árpádova socha (maď. Árpád-szobor) bol dielom sochára Gyulu Jankovicsa.2014-06-11_11-04

Socha Sándora Petőfiho (dielo maďarského sochára Bélu Radnaiho, socha bola odhalená v roku 1911) bola v novembri roku 1921 umiestnená do maštale Grassalkovichovho paláca (dnes Prezidentský palác), aby ju tak ochránili od vyčíňania vandalov. Po niekoľkých desaťročiach bola socha premiestnená na odľahlé miesto v dnešnej Petržalke, ale aj tu sa stávala neustále obeťou vandalizmu. Dnes stojí už viac ako 100-ročná socha slávneho básnika v Medickej záhrade, ale bohužiaľ ani tu neunikla vandalizmu.

Takisto v roku 1921 zbúrali bustu Jánosa Batku, bratislavského archivára a hudobného kritika (umelecké dielo Lajosa Riegela). Taktiež odstránili ďalšie dielo Riegeleho, ktorým bol reliéf znázorňujúci kľačajúcu kráľovnú Alžbetu (z roku 1912). Reliéf kráľovnej sa nachádzal v Modrom kostolíku. Odstránili aj vyrezaný uhorský erb, ktorý sa nachádzal na budove bývalej snemovne. Čiernu pamätnú tabuľu, ktorá bola umiestená na pamiatku zákonov z revolučného roku 1848 nahradili tabuľou venovanej Ľudovítovi Štúrovi.

V októbri roku 1921 československí legionári zbúrali a rozbili sochu kráľovnej Márie Terézie, ktorej autorom bol významný umelec János Fadrusz. Socha panovníčky bola toho času jedným z najvýznamnejších pamiatok v dnešnej Bratislave. Od roku 1972 až do dnes sa na jej mieste nachádza socha Ľudovíta Štúra.

Bývalé súsošie Márie Terézie, dnes nahradené sochou Ľudovíta Štúra.

Bývalé súsošie Márie Terézie, dnes nahradené sochou Ľudovíta Štúra.

V Bratislave boli odstránené aj ďalšie pamätné tabule venované maďarským historickým osobnostiam, spisovateľom, kňazom (napr. György Petőcz, Pál Rázga, Gyula Reviczky, Mór Jókai, Sándor Petőfi). Odstránili však aj pamätnú tabuľu detského hospicu arcivojvodkyne Izabely. V roku 1927 strhli uhorské erby z veží uhorskej snemovne. V roku 1929 bola odstránená v Horskom parku pamätná tabuľa s textom v maďarčine.

Nové Zámky – Érsekújvár

V Nových Zámkoch po oslavách 200. výročia obsadenia novozámockej pevnosti kuruckými vojskami sa v roku 1903 rozhodli  osadiť pamätné tabule na počesť aktérov vtedajších udalostí. Postaviť sa mala socha pre Lajosa Kossutha ako aj busty andovského rodáka Gergelya Czuczora (obaja patria k ikonickým postavám revolúcie z rokov 1848/49). Zhotovením pamätných tabúľ Ferenca II. Rákócziho (slov. František II. Rákoci) a jeho generálov Jánosa Bottyána (slov. Ján Boťán) a Miklósa Bercsényiho (slov. Mikuláš Berčéni) bol poverený debrecínsky sochár András Tóth. V prípade sochy a busty padla voľba na budapeštianskeho sochára Ernőa Székelyho – Weissa. K slávnostnému odhaleniu prišlo 17. júna 1906, pri príležitosti výročia mierových rokovaní, počas ktorých sa Rákóczi zdržiaval v Nových Zámkoch. Na slávnosti sa okrem Kálmána Thalyho a Ferencza Kossutha (syna Lajosa Kossutha) zúčastnila aj delegácia uhorského snemu a mesto Budapešť vyslalo jedného z radných.

2014-06-14_12-06

Socha Lajosa Kossutha na Hlavnom námestí v Nových Zámkoch, dnes nahradená fontánou.

Dodnes sa spomedzi týchto búst a pamätných tabúľ zachovala iba pamätná tabuľa Miklósa Bercsényiho, osadená na stene františkánskeho kláštora. Kossuthova socha, stojaca na dnešnom Hlavnom námestí (kedysi Kossuthovo námestie), padla za obeť skupine zloženej z československých legionárov a železničiarov 22. mája 1919 a pamätné tabule Rákócziho a Bottyána strhol rozvášnený dav 28. októbra 1919. Busta Gergelya Czuczora, umiestnená pôvodne v podľa neho pomenovanom parku a následne v areáli novopostavenej budovy dnešnej ZŠ Antona Bernoláka, prestála toto búrlivé obdobie, no v roku 1945 zmizla za zatiaľ nevyjasnených okolnosti.

tabuľa Ferenca II. Rákócziho (na obrázku len detail), bola kedysi umiestnená na stenu Arcibiskupského paláca, kde sa sám Rákóczi určitý čas zdržiaval. Potom ako československá vláda prevzala moc, tabuľa bola zničená. Pamätná tabuľa Jánosa Bottyána, bola umiestnená na stenu Ľudovej banky (na obrázku len detail). Obe tabule boli slávnostne odhalené 17. júna 1906 na 200-sté výročie  Rákócziho boja za slobodu.

tabuľa Ferenca II. Rákócziho (na obrázku len detail), bola kedysi umiestnená na stenu Arcibiskupského paláca, kde sa sám Rákóczi určitý čas zdržiaval. Potom ako československá vláda prevzala moc, tabuľa bola zničená. Pamätná tabuľa Jánosa Bottyána, bola umiestnená na stenu Ľudovej banky (na obrázku len detail). Obe tabule boli slávnostne odhalené 17. júna 1906 na 200-sté výročie Rákócziho boja za slobodu.

Nitra – Nyitra

V Nitre bola úplne zničená socha Panny Márie z 18. storočia, ktorá stála na hradnom moste. V roku 1921 československí legionári rozbili 18 metrov vysoký maďarský pamätník na Zobore, postavený na milénium príchodu staromaďarských kmeňov do Panónskej panvy. Legionári odvliekli medený materiál, z ktorého bol zhotovený vták turul zdobiaci vysoký stĺp. Z ďalšieho nitrianskeho Pamätníka hrdinov (maď. Hősök emlékoszlopa) venovaného padlým počas prvej svetovej vojny dali odstrániť veršovaný maďarský nápis básnika Istvána Szathmáryho.

Pokračovanie nasleduje

Spracovala: Anita Radi