Pi, 12. apríla 2024.
Bernolákovský hrad a kaštieľ

Bernolákovský hrad a kaštieľ: zdevastovaná história

V seneckom mestskom múzeu sa nedávno konala zaujímavá prednáška PhDr. Zdeňka Farkaša, PhD. o nových poznatkoch o hrade Čeklís – Cseklész (Bernolákovo) na základe archeologických nálezov. Obec Bernolákovo leží v juhozápadnej časti republiky, asi 18 kilometrov od hlavného mesta Bratislavy a sedem kilometrov od okresného mesta Senec.

Na úvod je potrebné poznamenať, že zvyšky murív bývalého hradu Čeklís nepatria k známym hradným zrúcaninám na Slovensku. Podľa odborníkov jednak môže za to predovšetkým vysoký stupeň deštrukcie stredovekých architektúr, ich prekrytie násypom pod vodárenskú vežu, ďalej aj situovanie na mieste, ktoré si väčšina ľudí nevie spojiť s predstavou pevného stredovekého hradu. Zrúcanina totiž leží na okraji Trnavskej pahorkatiny, len od západu chránenej prirodzeným strmým svahom klesajúcim k toku rieky Čierna voda.

Zdenek Farkaš okrem iných zdôraznil, že ako prvá písomná zmienka o hrade sa uvádza rok 1323, no historické správy umožňujú posunúť jeho počiatky až do 13. storočia, keď územie dnešného Bernolákova získali do dedičného držania príslušníci rodiny Poznanovcov, ktorí začali používať predikát „Z Čeklísa“. Jeden z tejto rodiny, Bukven I. sa oženil s neterou kráľa Ondreja II. Tá si priniesla do manželstva veno v hodnote okolo 233 kg striebra. Možno práve vtedy vzniklo aj toto bernolákovské sídlo, ktoré na svoju dobu bolo ozaj panské.

Podľa Zdeňka Farkaša od roku 2000 v polohe Várdomb realizuje archeologický výskum opevnenej polohy Občianske združenie Hrad Čeklís v spolupráci so Slovenským národným múzeom a Archeologickým múzeom v Bratislave. Od tohto obdobia už sa podarilo získať niekoľko zaujímavých a dôležitých informácií. Je to napriek tomu, že doposiaľ sa podarilo odkryť ani nie jednu pätinu pôvodne zastavanej plochy, vyzdvihujú odborníci.
„Stredoveký hrad v dnešnom Bernolákove vznikol na mieste osídlenia pochádzajúceho až z praveku. Pôvodná drevená či drevozemná pevnôstka vznikla na kopci, pri ktorom nemožno zatiaľ vylúčiť, že jeho jadrom bola dokonca ešte praveká mohyla. Súčasťou tejto pevnôstky azda bola stavba z románskych tehál, podobných tým, ktoré sú známe z blízkeho kostola. Túto prvú pevnôstku zničil veľký požiar. Do jej trosiek zrejme okolo polovice 13. storočia vsadili kamenný, 2 metre široký múr opevnenia, ktorý nad zrázom k Čiernej vode doplnili na strážnu vežu. Jej výstavbu do 13. storočia datuje okrem iného aj najskôr stavebná obeť, hore dnom obrátená nádoba pod ktorou sa našli pozostatky mačiatka a rybia hlava,“ prízvukuje Zdenek Farkaš.

Historik na prednáške v Senci ďalej uviedol, že ešte v 13. storočí vznikla aj drevená stavba, priliehajúca k veži, ktorú zničil opäť požiar. Neskôr k veži pripojili veľkú, niekoľkoposchodovú murovanú budovu napojenú priamo na obvodovú hradbu. Jej okenné otvory boli obrátené na juh, do nádvoria. Jej súčasťou boli miestnosti vytápané niekoľkými typmi kachieľ a aspoň sčasti zaklenuté klenbou s gotickými rebrami. V súlade s písomnými správami aj podľa archeologických nálezov hrad postupne zanikol v závere 15. storočia.

Kaštieľ: pri zničenej pamiatke golfové ihrisko

Dnes je bernolákovský kaštieľ v zúboženom stave. Vstup pre verejnosť do objektu je zakázaný. Staré steny sú spustošené, prechody do miestností a chodby na prízemí s klenbami iba znenazdajky pripomínajú minulosť, na poschodiach je rovnako pusto. V povojnových rokoch po vtedajšej rekonštrukcii bol podľa niektorých informácií kaštieľ využívaný ako domov mládeže.

Toho času je majetkom súkromnej spoločnosti, ktorá v záhrade kaštieľa vybudovala moderné, prepychové golfové ihrisko. Ale to bol doteraz aj posledný krok spoločnosti. V záujme ochrany historickej pamiatky však zatiaľ neurobila žiadny krok.

Kaštieľ by dokázal byť využívaný úspešne aj na komerčné účely. Stačila by premyslená a nasledovne pružná investícia do rekonštrukcie. Budova by bola určite lákavá aj pre svadby, večierky, kongresy, oddychovú turistiku. Namiesto toho prekrásny kaštieľ chátra. „Kaštieľ už dávno nie je vo vlastníctve obce, má to súkromná spoločnosť,“ povedal nám zástupca starostu obce Stanislav Bečica. Plocha okolo kaštieľa je oplotená, golfové ihrisko je vybavené moderne, „len“ samotný kaštieľ chátra. Jeden z predstaviteľov súkromnej spoločnosti, Jaroslav Kachlík sa nám nedávno vyjadril v tom zmysle, že sa nachádzajú v ťažkej finančnej situácii, na rekonštrukciu kaštieľa nemajú peniaze. „Viete, aj banky dnes poskytujú úvery za prísnejších podmienok,“ povedal nám Kachlík.

Na našu ďalšiu otázku, že ako si ich súkromná spoločnosť predstavuje budúcnosť barokovej historickej pamiatky v Bernolákove poznamenal, že po rekonštrukcii v kaštieli chcú prevádzkovať hotel a reštauráciu. Že kedy to môže byť realitou, nevedel povedať.

Bernolákovský kaštieľ dal postaviť v rokoch 1714-1722 József Esterházy. Na jeho stavbe sa podieľal rakúsky architekt Johann B. Fischer z Erlachu. Už vtedy mal kaštieľ na okolí bohatú záhradu pravidelného tvaru, ktorá bola plná súsoší, sôch antického typu. Značná časť kaštieľa zhorela v požiari v roku 1911, poškodila sa strecha, interiér, ale zničili sa aj cenné barokové nástenné maľby. Za socializmu sa kaštieľu nevenovala toľká pozornosť. Ale doba komunizmu je už dávno minulosťou, no myslenie mnohých ľudí naďalej zostalo na úrovni predchádzajúceho režimu.

Typická baroková stavba

Budova kaštieľa je typická baroková stavba v tvare písmena U. Kaštieľ je uzavretý múrom a bránou, je to poschodová, trojkrídlová budova s vežami a stredovou väčšou vežou. V minulosti pred vstupom stáli dve plastiky s levmi. Pred kaštieľom sa nachádza stará priekopa, ktorá sa využila pre predný vchod do dvora. Do dvora viedla brána spredu, pričom na dvore mohli byť ustajnené kone, koče. Na niektorých miestach bolo možné sledovať peknú prácu umeleckých kováčov. Budovy na prízemí majú klenby krížové, alebo valené. Z pôvodného zariadenia sa nič nezachovalo. Smerom k parku – dnes ku golfovému ihrisku – smeruje výstup z budovy. Cez tieto dvere sa vstupuje do vnútornej haly, ktorá má dvojité schodisko vedúce neskôr do jedného schodiska vystupujúceho nahor. Celá hala a jej výška je krytá spomínanou najväčšou vežou. Budova má viditeľne novú strechu, zrejme z dôvodov nutnosti jej opravy a zabráneniu vnikaniu vody a snehu do interiéru. Kedysi bola strecha detailne zdobená a pozlátená.

Okolie kaštieľa kedysi tvoril rozľahlý park so sochami od sochára Ľ. Godeho. Dnes sa tam nachádza už spomenuté golfové ihrisko. Na tomto mieste sa konajú aj medzinárodné golfové turnaje . Park ešte aj dnes obsahuje množstvo vzácnych drevín, veľké topole, platany aj vzácne druhy borievok. Pred kaštieľom sa nachádza veľký mariánsky morový stĺp taktiež od Ľ. Godeho. Stĺp pochádza z rokov 1750-1760, a zachoval sa ako jeden z mála svedkov slávnej minulosti kaštieľa.

Béla Susla
Barokový kaštieľ Esterházyovcov v Bernolákove
FOTO: archív

    Related Posts

    Hrdý hrad Krásna Hôrka
    19. november: Pamätný deň Svätej Alžbety z rodu Árpádovcov
    Bazilika sv. Štefana
    Bazilika sv. Štefana je v desiatke najviac fotografovaných stavieb