St, 29. mája 2024.

Poznáte svetové dedičstvá v Maďarsku?

Cieľom svetového programu UNESCO, ktorý bol založený na základe Dohody o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva prijatej na konferencii UNESCO 1972 v Paríži, je katalogizovať a zachovať kultúrne a prírodné miesta mimoriadneho významu ako spoločné dedičstvo ľudstva. Tieto lokality získavajú prostriedky z Fondu svetového dedičstva na obnovu a udržanie pôvodného stavu či oblasti alebo pamiatky.
Veľa krajín na svete, aj Maďarsko má svoje významné a výnimočné lokality a pamiatky, ktoré sú v zozname Svetového dedičstva.

Budapešť- brehy Dunaja, hradu Budín a jeho okolie a Andrássyho ulica

(Budapest Duna-parti látképe, a budai Várnegyed és az Andrássy út)
Hlavné mesto Maďarska, Budapešť, ktoré má vyše 2 miliónov obyvateľov, má výnimočne krásnu panorámu. Ale nie kvôli tomu ju zaradili do zoznamu kultúrnych pamiatok v roku 1987. Disponuje pamätnými miestami, vzácnymi ruinami historických monumentov, ako je rímske mesto Aquincum, historickou architektúrou Budínskeho hradného vrchu, akou je gotický hrad Budín, tureckými pamiatkami, barokovými domami a romantickými stavbami ako je Rybárska bašta.
Na Peštianskej strane Reduta, palác Gresham ako aj budova Maďarskej Akadémii Vied. Cez Dunaj vedie veľa mostov ale len 4 mosty patria do tejto chránenej lokality a to Margitin most, Alžbetin most, Reťazový most a most Slobody.
V roku 2002 túto kultúrnu lokalitu rozšírili aj na ulicu Andrássyho spolu s Námestím hrdinov, kde nájdeme nielen Múzeum krásneho umenia, ale aj iné architektonické skvosty. Pod Andrássyho ulicou vedie historické metro, ktoré bolo prvé spojazdnené metro na kontinente.

Hollókő a okolie

(Hollókő Ófalu és környezete)
Tradičná dedina v maďarskej župe Nógrád bola prijatá na zoznam UNESCO v roku 1987. Dedina s poloveckými (palóc) tradíciami dodnes zachovala svoju tvár malej, ale dodnes funkčnej dediny bez toho, aby sa stala muzeálnym skanzenom. Harmonické súžitie dedinčanov so starobylou drevenou architektúrou, ktorá má svoje základy v 17. a 18. storočí, je dodnes príkladom pre iné obce, kde ešte zostalo niečo z dedinskej architektúry. V dedine dnes žije asi 400 obyvateľov, s priemerným vekom 55 rokov a dodnes sa snažia žiť v tradičných dedinských pomeroch aj napriek technickým vymoženostiam. Aj architektúra drevených domov, portálov a ambitov – „hambitus” (pitvor, predsieň v tomto prípade v typických poloveckých rodinných domoch krytá, zábradlím ohraničená chodba) ostala zachovaná. Oživujú ľudové tradície a zvyky a počas sviatkov nosia svoje krásne a jedinečné ľudové kroje.

Jaskyne Aggteleckého krasu a Slovenského krasu

(Aggteleki-Karszt és a Szlovák-Karszt Barlangjai)
Rozsiahly krasový systém zahrňujúci 712 objavených jaskýň, ktoré boli na základe spoločného nominačného projektu Slovenskej a Maďarskej republiky zapísané na zoznam SvPD v roku 1995. V roku 2000 bola k pôvodnému projektu zapísaná Dobšinská ľadová jaskyňa. Súčasťou SvPD sú všetky jaskyne Slovenského a Aggteleckého krasu. V Maďarsku je to 273 jaskýň. Tieto jaskyne predstavujú nielen prírodné bohatstvo ale aj kultúrne dedičstvo, lebo okrem vzácnej flóry a fauny sa tu nachádzajú aj vzácne archeologické a geologické náleziská a pamiatky.

Pannonhalmské arciopátstvo

(Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete)
Opátstvo svätého Martina na svätej hore Panónskej, po latinsky Abbatia Territorialis Sancti Martini in Monte Pannoniae – je dodnes benediktínske opátstvo v župe Győr-Moson-Sopron, neďaleko od Győru. Opátstvo bolo postavené na 282 m vysokom vrchu v roku 996. O tisíc rokov neskôr bolo zapísané do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Podľa tradície sa tu narodil svätý Martin Toursky.
Areál zahŕňa baziliku s kryptou (z 19. stor.), vlastný kláštor a nádhernú cirkevnú knižnicu. Knižnica, ktorá dodnes funguje patrí medzi najväčšie a najvzácnejšie knižnice Európy. V poličkách má vyše 400 000 zväzkov a výzdoba interiéru je dielom slávneho maliara Josefa Kliebera. Zaujímavý je aj barokový refektár, ktorý dodnes používajú členovia rádu a preto nie je prístupný verejnosti. Výzdobu maľoval slávny Davide Antonio Fossati v rokoch 1728-1730. Pri opátstve sa nachádza chlapčenská internátna škola, ako aj vychádzkový park a arborétum.

Kossár