St, 22. mája 2024.

Zoznam maďarských umeleckých pamiatok zničených a poškodených medzi rokmi 1919-1928 (2. časť)

(Tekovské Lužany – Trenčín – Piešťany – Necpaly – Lučenec – Rožňava – Krásna Hôrka – Dobšiná)

Pokračovanie článku: Zoznam maďarských umeleckých pamiatok zničených a poškodených medzi rokmi 1919-1928

Búranie sôch a pomníkov je ničenie umeleckých diel (t.j. budov, pamiatok, pamätných tabúľ, sôch, reliéfov, obrazov atď.) na verejných priestranstvách s tým účelom, aby historická minulosť spojená s danými pamiatkami, čo najskôr upadla do zabudnutia. Cieľom je zároveň nahradenie umeleckých pamiatok takými symbolmi, ktoré nesú odkazy novej idey. Prítomnosť pamiatok spomínajúcich nedávnu minulosť totiž bráni odstráneniu starých tradícií a ich premene, ako aj vytvoreniu nového historického pohľadu.

V obci Tekovské Lužany (Nagysalló) viackrát pošpinili a neskôr aj odstránili pamätný stĺp, ktorý bol odhalený v roku 1876 na pamiatku víťazstva obrancov. Na území dnešného Slovenska sa odohralo v búrlivom období rokov 1848 – 1849 množstvo bojových stretov. Niektoré z nich možno považovať za veľmi dôležité z pohľadu vývoja revolučných udalostí, ktoré poznačili charakter celej Habsburskej monarchie až do jej zániku. Takou bola aj bitka pri Tekovských Lužanoch, ktorá sa odohrala 19. apríla 1849 medzi cisárskymi vojskami Františka Jozefa I. a maďarskou honvédskou armádou vedenou generálom Görgeyim. Pamätník bitky pri Tekovských Lužanoch je dnes v obci opäť vystavený.

B2221292[1]

Tekovské Lužany: pamätník bitky na dobovej pohľadnici

V Trenčíne odkresali (niekde sa uvádza, že zakryli sadrou) pamätník Hunnia, vytesaný do trenčianskej skaly, na pamiatku hrdinov padlým v 1. svetovej vojne. Na jeho miesto dali vytesať českého ozbrojenca z čias Jána Jiskru.

Piešťany: Bývalá socha cisárovnej Alžbety a jej nová podoba. Pôvodný maďarský nápis je dnes nahradený slovenským.

Piešťany: Bývalá socha cisárovnej Alžbety a jej nová podoba. Pôvodný maďarský nápis je dnes nahradený slovenským.

V Piešťanoch (Pöstyén) poškodili bustu cisárovnej Alžbety-Sissi, ktorá bola odhalená v roku 1902, a jej autorom bol významný sochár Gyula Jankovich (1865-1932). Cisárovná bola zobrazená v maďarskom slávnostnom šľachtickom odeve (maď. díszmagyar), ktorý mala na sebe počas jej korunovácie, s diadémom na hlave a so závojom. Po zmene politického režimu sa socha našla a reštaurovala sa. Dnes je opäť vystavená v Piešťanoch, avšak nie na jej pôvodnom mieste v parku piešťanských kúpeľov.
V obci Necpaly bol poškodený pamätný stĺp Györgya Lahnera (1795-1849), aradského mučeníka, odhalený na mieste jeho rodného domu v roku 1899.

Trenčín: Bývalý pamätník Hunnia nahradený pamätníkom Jána Jiskru

Trenčín: Bývalý pamätník Hunnia nahradený pamätníkom Jána Jiskru

V Lučenci (Losonc) hneď na začiatku českej okupácie v roku 1919 zbúrali Kossuthovu sochu, ktorej autorom bol Barnabás Holló (1866-1917). Podstavec, ktorý sa zachoval, bol neskôr v roku 1925 odstránený.
V Rimavskej Sobote (Rimaszombat) bola odstránená busta Istvána Széchényiho, ktorá stála v Széchényiho záhrade (i).

2014-07-21_14-29

Lučenec: Bývalá Kossuthova socha pred základnou školou (Kubínyiho námestie) a jeho pusté miesto dnes

V Rožňave (Rozsnyó) v roku 1919 československí legionári pripevnili lano na Kossuthovu sochu (autor diela bol József Róna, odhalená roku 1907) a autami ju stiahli z podstavca. Dnes je socha v meste opäť vystavená.
V lete roku 1924 neznámi páchatelia vylúpili múzeum mauzólea Andrássyovcov v Krásnej Hôrke (Krasznahorka).

Socha Kossutha v Dobšinej na dobovej pohľadnici a socha dnes v obci Rudabánya v Maďarsku

Socha Kossutha v Dobšinej na dobovej pohľadnici a socha dnes v obci Rudabánya v Maďarsku

V Dobšinej (Dobsina) v roku 1919 hodili do potoka bustu Lajosa Kossutha (autor diela bol János Horvay), ktorá bola slávnostne odhalená v roku 1907 za prítomnosti oboch Kossuthových synov. Busta bola neskôr vytiahnutá z vody a uložená do skladu mestského archívu. V roku 1972 bola socha po dlhom čase premiestnená do Maďarska do obce Rudabánya, kde sa nachádza dodnes.

Pokračovanie nasleduje

    Related Posts

    Vianočný stôl – maďarské ľudové tradície a povery
    Vianočné ľudové tradície medzi Maďarmi
    Pôvod vianočných trhov