Ne, 23. júna 2024.

Viete o tom, že pri hľadaní informácií o Maďaroch v slovenčine sa medzi prvými objaví facebooková skupina „Maďari za Dunaj“?

Medzi slovenskou a maďarskou spoločnosťou je na Slovensku obrovská informačná priepasť. Pravda je taká, že sa vôbec nepoznáme. Avšak kým Maďari si môžu najdôležitejšie informácie o aktuálnom politickom či spoločenskom dianí na Slovensku prečítať na slovenských internetových stránkach, zatiaľ pre slovenskú spoločnosť nie sú dostupné ani základné informácie o problémoch tu žijúcich Maďarov. Ak sa slovenský čitateľ predsa len rozhodne surfovať po internete ohľadom tejto témy, s najväčšou pravdepodobnosťou nájde skôr články od nejakých nacionalistických skupín, ako objektívne názory od slovenských či maďarských odborníkov.

Fórum inštitút pre výskum menšín (maď. Fórum Kisebbségkutató Intézet) a Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku (maď. Szlovákiai Magyarok Kerekasztala) sa preto rozhodol v roku 2012 vytvoriť internetovú stránku s názvom madari.sk, ktorej cieľom je premostiť obrovskú informačnú priepasť, ktorá je medzi Maďarmi a Slovákmi. Táto stránka je písaná po slovensky a s tým cieľom, aby slovenský čitateľ zaujímajúci sa o maďarskú menšinu dostal odpovede na svoje otázky. Cieľom je, aby si slovenskí čitatelia nevytvárali svoj názor o Maďaroch len základe dostupných článkov plných stereotypov a na základe výrokov politikov, ale aby získali informácie aj z iných zdrojov.

Na stránke portálu madari.sk sa nachádzajú články, kde sa rozoberajú najznámejšie stereotypy týkajúce sa Maďarov. Texty sú zostavené buď ako rozsiahlejšie odborné články, alebo v kratších formátoch v sekcii „Otázky a odpovede“. Mimo toho tu čitateľ nájde aj dlhšie rozhovory, správy o maďarskej spoločnosti na Slovensku z rôznych oblastí (napr. kultúra, história, súčasnosť, známe osobnosti, ľudové umenie, gastronómia, školstvo atď.). V neposlednom rade sa tu nachádzajú do slovenčiny preložené vedecké štúdie a práce významných maďarských odborníkov zo Slovenska aj z Maďarska.

Tieto materiály môžu byť použiteľné aj ako zdroj na rôznych slovenských prednáškach, či v prácach o Maďaroch. Zároveň treba vyzdvihnúť možnosť posielania otázok na rôzne témy do redakcie madari.sk, ktorú možnosť využíva stále viac slovenských a maďarských čitateľov.

V neposlednom rade portál madari.sk sa prvýkrát pokúsil premostiť informačnú priepasť medzi Slovákmi a Maďarmi aj v takých tabuizovaných témach ako názory na rôzne historické udalosti (napr. Trianon, Benešove dekréty, revolučné roky 1848-49 atď.), problémy výučby slovenčiny na školách s vyučovacím jazykom maďarským, alebo základné stereotypy o Maďaroch (napr. Maďari sa nechcú učiť po slovensky; Maďari majú na Slovensku nadpriemerné práva; dvojjazyčnosť je pre Slovákov nevýhodná; všetci Maďari sú pomaďarčení Slováci atď.). Cieľom portálu madari.sk je, aby slovenský čitateľ získal čím viac informácií, a tým lepšie porozumel minulosti aj súčasnosti tu žijúcich Maďarov.

Portál madari.sk sa snaží sprostredkovať názory a mienku Maďarov na rôzne témy a otázky čitateľov v slovenskom jazyku, tým chce napomôcť ku vzniku kultúrnej diskusie na mnohé (medzi inými aj tabuizované) témy, zároveň sa snaží o búranie stereotypov, čím chce napomôcť k zlepšeniu slovensko-maďarských vzťahov na Slovensku.

Podľa poslednej štatistiky medzi najčítanejšie články portálu madari.sk patria:
  1. Aký je rozdiel medzi štátnou príslušnosťou a národnosťou?
  2. Maďarská kuchyňa – pravda a mýtus. História vzniku tradičnej maďarskej kuchyne.
  3. Prečo sa maďarské deti nedokážu naučiť slovenčinu? (2. časť)
  4. Guláš a jeho príbuzní: perkelt, tokáň, paprikáš.
  5. Čo je pre Maďarov problematické na slovenskej interpretácii dejín?
  6. Obraz starých Maďarov v slovenských učebniciach dejepisu.
  7. „Som za zrušenie maďarských škôl” – Reakcia.
  8. Slováci nepoznajú význam slova „Felvidék“ ani slova „Tót“.
  9. Gertrud Mária Korpič.