So, 20. júla 2024.

Genetická mapa Európy

Stránka Eupedia vytvorila mapu, ktorá súhrnne zobrazuje genetické zloženie jednotlivých európskych štátov. Zmapovanie sa uskutočnilo na základe tzv. haploskupín. Podľa tejto mapy genetické zloženie súčasných obyvateľov Maďarska sa najviac podobá obyvateľom Rakúska, a nie Fínska, ako by sa mohlo predpokladať.

Haploskupina značí také osoby, ktoré majú rovnaký typ DNA markra, a túto zhodu identifikuje veda so spoločným zemepisným pôvodom. Tie osoby, ktoré patria do rovnakej haploskupiny vedia vystopovať svoje DNA k jednému spoločnému predkovi, od ktorého daný DNA marker pochádza. Takýmto spôsobom sa teda môže odvodiť aj pôvod daných osôb.

Na mape Eupedie je znázornené, v akom pomere sú prítomné v jednotlivých európskych štátoch rôzne haploskupiny, ktoré boli izolované genetikmi. V prípade Maďarska vidno, že súčasné obyvateľstvo je z hľadiska genetiky pomerne veľmi rozmanité. Zároveň genetický fond Maďarska ukazuje oveľa väčšiu zhodu s genetickým fondom Rakúska, než Fínska.

Genetický fond Rakúska sa zas zdá byť veľmi odlišný od genetického fondu Nemecka, aj keď obyvatelia oboch štátov rozprávajú jedným jazykom. Veľmi podobné sú genetické fondy Anglicka a Francúzska. Island je tou krajinou, kde identifikovali najmenej haploskupín (genetické fondy len 4 či 5 haploskupín).

Je dôležité ale pripomenúť, že jazyková a genetická príbuznosť nie je jedno a to isté. A tak síce dve etnické skupiny môžu patriť do rovnakej jazykovej skupiny a môžu i pochádzať z rovnakej zemepisnej oblasti, ich genetický fond však môže byť napriek tomu značne odlišný.

GLL0M9y[1]

The Genetic Map Of Europe