So, 20. júla 2024.
Socha Cyrila a Metoda

Socha Cyrila a Metoda v Komárne je odteraz dvojjazyčná, alebo nie?

Hnutie Fontos vagy! umiestnilo tento týždeň v utorok maďarský nápis na podstavec sochy Sv. Cyrila a Metoda v Komárne. Nápis na soche bol totiž doteraz len v slovenskom jazyku, hoci v Komárne je viac ako polovica obyvateľov maďarskej národnosti (slovenskej národnosti je 33,5% obyvateľstva).

Ako uviedlo hnutie Fontos vagy!: „V roku 2010 Robert Fico bez súhlasu mesta odhalil v Komárne sochu Cyrila a Metoda. Hoci sme nesúhlasili s umiestnením sochy v takomto štýle, ale oveľa smutnejšie je, že komárňanských obyvateľov maďarskej národnosti neuctili ani nápisom v maďarskom jazyku. “ Hnutie sa teraz rozhodlo napraviť túto neúctivosť.

Socha odteraz informuje komárňanských obyvateľov ako aj turistov v dvoch jazykoch. „Cyril a Metod boli patróni Európy, zároveň vzdelaní ľudia hovoriaci viacerými jazykmi. Určite im nebude vadiť, že odteraz sa na podstavci ich sochy nachádza aj nápis v maďarčine“ uviedlo hnutie Fontos vagy!

Zdvojjazyčnenie sochy Sv. Cyrila a Metoda:

Cirill és Metód kétnyelvűenNYILATKOZAT – 2010-ben Robert Fico Komárom városának beleegyezése nélkül avatta fel Szent Cirill és Metód szobrát. Bár nem értünk egyet a szobor ilyen módon való elhelyezésével, de az még fájóbb, hogy Komárom városának magyar ajkú lakosságát még a szobor magyar nyelvű feliratával sem tisztelték meg. Ma mi ezt a tiszteletlenséget kijavítottuk. A szobor immár két nyelven informálja Komárom polgárait és az oda látogató turistákat. Cirill és Metód Európa védőszentjei, több nyelven beszélő művelt emberek voltak. Bizonyára nem fáj nekik, hogy a magyar ábécé betűit is mostantól megtaláljuk a szobor talpazatán.

Posted by „Fontos vagy!“ mozgalom on 2015. június 9.

Maďarský nápis však neostal na soche dlho. Už v utorok večer si okoloidúci všimli, že niekto nápis veľmi rýchlo odstránil a obnovil pôvodný „správny stav“. Zástupcovia hnutia Fontos vagy! iniciovali preto stretnutie s komárňanským predsedom Matice Slovenskej Jozefom Černekom, s ktorým sa chcú porozprávať o zdvojjazyčnení sochy Cyrila a Metoda.

Hnutie Fontos vagy! sa na piatkovom stretnutí s predsedom komárňanskej Matice Slovenskej dohodol, že behom budúceho týždňa spoločne vyložia nový maďarský nápis na sochu Cyrila a Metoda. „Dúfame že to, že nápis vyložíme spoločne, bude pre každého znamením. Situácia sa upokojí, a nikto sa nebude snažiť o poškodenie jedného či druhého nápisu“ povedal Béla Halász, zástupca hnutia Fontos vagy! Jozef Černek dodal, že aj týmto by chceli dať najavo verejnosti, že v Komárne nie je dôvod na rozpory medzi Maďarmi a Slovákmi.